Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công nghệ mới

Giới thiệu các công nghệ mới ứng dụng vào đầu tư xây dựng, quản lý sản xuất, thi công xây dựng... đấy mạnh năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế, phục vụ phát triển đất nước.
H
Trả lời
2
Đọc
3K
john08
J
I
Trả lời
1
Đọc
3K
T
Trả lời
0
Đọc
3K
thuongpc
T
N
Trả lời
0
Đọc
3K
nguyenxuanhoang
N
D
Trả lời
0
Đọc
2K
dathathanh
D
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom