Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng quản lý dự án

Tiếng Anh giao tiếp, tiếng anh học thuật

Bidding, estimate and Contract Documents

Hồ sơ thầu, dự toán và Hợp đồng
Chủ đề
106
Bài viết
577
Chủ đề
106
Bài viết
577

Legal documents, Codes, Standards & Specification

Văn bản pháp quy, quy chuẩn, tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật
Chủ đề
130
Bài viết
445
Chủ đề
130
Bài viết
445

Construction Engineering Books Articles Magazines

Sách, báo, tạp chí chuyên ngành cho kỹ sư xây dựng
Chủ đề
117
Bài viết
587
Chủ đề
117
Bài viết
587

Glossary of Civil Engineering Terminologies

Thuật ngữ chuyên ngành
Chủ đề
197
Bài viết
1K
Chủ đề
197
Bài viết
1K
T
Trả lời
2
Đọc
3K
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom