Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Resources

nguyentheanh
Luật Xây dựng mới số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014
5,00 star(s) 3 ratings
Downloads
1.556
Cập nhật
Lập hồ sơ đấu thầu gói thầu xây lắp nguyentheanh
đấu thầu xây lắp, gói thầu, lập giá thầu, hồ sơ đấu thầu
4,68 star(s) 25 ratings
Downloads
3.338
Cập nhật
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD, khóa mềm, 32bit nguyentheanh
  • Featured
lap ho so hoan cong, lap ho so chat luong, quan ly chat luong
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
780
Cập nhật
nguyentheanh
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
208
Cập nhật
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự toán GXD nguyentheanh
Tự học lập dự toán, phần mềm dự toán, đọc bản vẽ, bóc khối lượng
0,00 star(s) 0 ratings
Downloads
167
Cập nhật
Top Bottom