Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Quản lý hợp đồng xây dựng

So sánh điểm khác nhau giữa Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động QuyettoanGXD
4,89 star(s) 9 ratings
Downloads
3.073
Cập nhật
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng VanToanGXD
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
5,00 star(s) 2 ratings
Downloads
1.835
Cập nhật
congpv
Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
0,00 star(s) 0 ratings
Cập nhật
Top Bottom