Resource icon

Lỗi phần mềm Quyết toán GXD phần đơn giá bổ sung ở PL 03a có giá trị âm 2019-05-11

No permission to download
Trong bài viết này tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu nguyên nhân cột đơn giá bổ sung bị âm ở sheet PL03a khi dùng phần mềm Quyết toán GXD với hợp đồng đơn giá điều chỉnh.
Lỗi này xảy ra với hợp đồng đơn giá điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh đơn giá trực tiếp thanh toán:
58291
Khi tạo biểu giá hợp đồng, bạn copy biểu giá từ hợp đồng mà không tra mã hoặc phân tích chi tiết đơn giá hợp đồng sẽ dẫn đến giá trị cột đơn giá bổ sung như hình sau:
58292
Đơn giá để thanh toán khối lượng nghiệm thu giai đoạn được tính bằng đơn giá sau khi điều chỉnh trừ đi đơn giá trong biểu giá hợp đồng, đơn giá điều chỉnh cho vật liệu, nhân công, máy được tính tại sheet THVT DC nhưng khi bạn không phân tích đơn giá chi tiết từ hợp đồng có nghĩa là phần mềm không có dữ liệu để tổng hợp vật tư hợp đồng là những vật tư nào. Do đó không thể điều chỉnh được giá vật liệu, nhân công, máy thi công.
58293
Bạn có thể kiểm tra công thức tại ô đơn giá bổ sung trong file excel đính kèm bằng lệnh Ctrl + [ để kiểm tra các link công thức.
=> Nguyên nhân và hướng khắc phục : Đối với loại hợp đồng đơn giá điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh đơn giá trực tiếp thanh toán, khi tạo biểu giá hợp đồng người dùng bắt buộc phải phân tích đơn giá chi tiết hợp đồng để phục vụ điều chỉnh giá vật tư sẽ không bị lỗi nữa.
Tác giả
Phuong Nemo
Downloads
0
Đọc
133
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings
Top