Resource icon

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010 2015-04-10

No permission to download
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010

- Hiệu lực thi hành:

+ Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

+ Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 13/1999/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Nguồn: thuvienphapluat.vn
Tác giả
DutoanGXD
Downloads
4
Đọc
24
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from DutoanGXD

Top