Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 2015-04-10

No permission to download
Ngày 19/6/2009 Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng. Trong đó có liên quan đến Điều 11. Bảo đảm cạnh tranh trong Luật đấu thầu và ... một số vấn đề khác. Luật có hiệu lực vào ngày 1/8/2009.
Em post lên cho các bác xem, song không biết bài này để vào mục nào trong bộ sưu tập các văn bản quy phạm pháp luật của diễn đàn.
Tác giả
Mr_Thanh
Downloads
5
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings
Top Bottom