Resource icon

Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 2015-04-10

No permission to download
Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010

- Hiệu lực thi hành:

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

2. Các quy định về thu phí xăng, dầu tại Pháp lệnh về phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực thi hành từ ngày Luật này có hiệu lực.

Nguồn: customs.gov.vn
Tác giả
DutoanGXD
Downloads
3
Đọc
33
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from DutoanGXD

Top