Resource icon

Một số điểm mới của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 2015-04-10

No permission to download
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT BAN HÀNH
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2008​

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả của công tác xây dựng ban hành văn bản QPPL, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước;
Ngày 03/6/2008, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ ba đã thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) mới (dưới đây gọi là Luật ban hành VBQPPL năm 2008), thay thế Luật ban hành văn bản QPPL năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2002 (gọi tắt là Luật ban hành văn bản QPPL cũ). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009.
Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc một số điểm mới của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 như sau:

Thái Hà – Vụ Pháp chế NHNN VN.

Download tài liệu tại đây:
Tác giả
DutoanGXD
Downloads
3
Đọc
32
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

More resources from DutoanGXD

Top