Resource icon

Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

- Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
(Thay thế Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định...
You do not have permission to view the full content of this resource. Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản.
Tác giả
GXD JSC
Đọc
34
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings
Top