Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Pdf

No permission to download
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2015 và thay thế Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bạn kích vào lịch sử cập nhật để tải bản pdf nguồn từ chinhphu.vn. File Word do bạn dohiepxd, thành viên diễn đàn up lên.

Video so sánh sự khác nhau giữa Nghị định 32/2015 và Nghị định 112/2009

Anh/em GXD đã làm gần xong bản so sánh giữa 32 và 112. Khi xong sẽ up lên gửi tặng các bạn đang sử dụng phần mềm GXD và các học viên của GXD.
so-sanh-nghi-dinh-32-2015-va-112-2009.jpg so-sanh-nghi-dinh-32-2015-va-112-2009-dau.jpg

Latest updates

  1. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

    Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2015 và thay thế Nghị định số 112/2009/NĐ-CP...
Top