Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu 2015-04-11

No permission to download
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Các bạn kích vào nút Tải xuống ở góc phải để tải Nghị định nhé.

Ngày 26/6/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà thầu và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014.

Các bạn tải Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014 hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Nguồn: www.DuthauGXD.com. Hoặc tải file pdf đính kèm bài này.
Top