Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây

  • Tác giả huy15378
  • Creation date
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. ...
You do not have permission to view the full content of this resource. Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản.
Thích: hoangviet.epu
Tác giả
huy15378
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings
Top Bottom