Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD, khóa mềm, 32bit

Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD, khóa mềm, 32bit 3.02

No permission to download
Ngày 30/12/2014 đã cập nhật phần mềm QLCL GXD bản 3.02

Việc nâng câp không ảnh hưởng gì phần mềm và file hồ sơ bạn đang làm với bản 3.0 và 3.01.

Chỉ có 1 vài cải tiến và chỉnh sửa lỗi nho nhỏ, chỉnh sửa lỗi in cả bộ hồ sơ và thêm các thông báo chỉ dẫn nếu người sử dụng xóa các name, comment.

Có lẽ đây là bản nâng cấp cuối cùng của năm 2014. Chúng tôi mong sang năm 2015 với sự ủng hộ của các bạn sẽ có các cải tiến mạnh mẽ hơn nữa để các bạn sử dụng tự động hơn, nhàn hơn, hiệu quả hơn nhiều nữa.

Chúc bạn một năm mới 2015 đầy thành công, hạnh phúc. Chúc bạn thiết lập mục tiêu năm mới thật cụ thể và luôn tràn đầy năng lượng để có thể đạt được mục tiêu đó.
QLCL-GXD-3.0.gif
Top