coin zk

  1. D

    Zk dự án đình đám

    Zk dự án đình đám ai đã airdrop zk mà không biết thì comment e chỉ cho nhé. Tốn 10$ để swap eth sau này dự án mà hình thành có khả năng thưởng như dự án arb mỗi ví 1000 coin trở lên ae tha hồ uống cafe.
Top