công nghệ vật liệu mới

  1. M

    Hơn 40 công cụ được dùng xây dựng công trình

    Danh sách công cụ xây dựng cho các công trình xây dựng như bê tông, gạch xây, san lấp, công trình gỗ, công trình sàn, công trình sàn, đặt gạch, trát vữa, vv được cung cấp. Mỗi công cụ xây dựng là cần thiết để đạt được kết quả tốt trong toàn bộ dự án. Cùng với các công cụ này, các công nhân cũng...
  2. N

    Công nghệ vật liệu mới tạo nên cuộc cách mạng, hay chỉ là xu hướng nhất thời trong ngành trang trí nội thất

    Công nghệ về vật liệu đã có những thành tựu ngoạn mục. Song hành cùng công nghệ sản xuất trên nền tảng tự động hóa, cùng sự hỗ trợ của công nghệ thông tin thời đại 4.0 luôn hiện hữu. Cuộc cách mạng dành cho tất cả mọi ngành nghề sản xuất, chế tác. Và ngành trang trí nội thất không nằm ngoài sự...
Top