hệ thông feb

  1. mau duc

    BÔNG THỦY TINH CÁCH NHIỆT CHO FEB

    PreEngineered Building (PEB) là một hệ thống hoàn chỉnh của các tòa nhà thép thấp được sản xuất và giao cho công trường bởi một nhà cung cấp duy nhất. Gói bao gồm: kết cấu thép cứng, hệ thống ốp và phụ kiện xây dựng. Mặc dù khái niệm này là đơn giản, PEB cực kỳ đa dạng trong cách sử dụng...
  2. mau duc

    BÔNG THỦY TINH CÁCH NHIỆT CHO FEB VÀ MÁI KIM LOẠI

    PreEngineered Building (PEB) là một hệ thống hoàn chỉnh của các tòa nhà thép thấp được sản xuất và giao cho công trường bởi một nhà cung cấp duy nhất. Gói bao gồm: kết cấu thép cứng, hệ thống ốp và phụ kiện xây dựng. Mặc dù khái niệm này là đơn giản, PEB cực kỳ đa dạng trong cách sử dụng...
Top Bottom