polarpvc

  1. H

    Rèm Ngăn lạnh âm sâu(polar PVC) 0982926823

    Màn Nhựa PVC Ngăn Lạnh Âm Sâu Hiện nay rèm nhựa pvc đang được sử dụng làm rèm chống thất thoát hơi lạnh của kho, nhà xưởng, xưởng sản xuất… Với mục đích duy trì nhiệt độ ổn định bên trong nhằm tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. Giảm được chi phí năng lượng sản xuất sẽ tăng sức cạnh tranh...
Top