sắt ống đúc phi 168.3

  1. N

    P. Thép ống đúc phi 168.3 x dày 7.11mm x dài 6m, thép ống đúc phi 168.3 x dày 10,97mm x dài 6m, thép ống đúc phi 168.3 x dày 14.27mm x dài 6m

    P. Thép ống đúc phi 168.3 x dày 7.11mm x dài 6m, thép ống đúc phi 168.3 x dày 10,97mm x dài 6m, thép ống đúc phi 168.3 x dày 14.27mm x dài 6m Thép ống đúc phi 168.3 x 3.96 x 6000mm tiêu chuẩn ASTM A106/API5L Thép ống đúc phi 168.3 x 4.78 x 6000mm tiêu chuẩn ASTM A106/API5L Thép ống đúc phi...
  2. N

    P. Ống đúc phi 168.3, Ống thép đúc phi 168.3, Ống thép đen phi 168.3, Ống thép mạ kẽm phi 168.3, Thép ống hàn phi 168.3, Ống thép nhập khẩu phi 168.3

    P. Ống đúc phi 168.3, Ống thép đúc phi 168.3, Ống thép đen phi 168.3, Ống thép mạ kẽm phi 168.3, Thép ống hàn phi 168.3, Ống thép nhập khẩu phi 168.3 Thép ống đúc phi 168.3 x 3.96 x 6000mm tiêu chuẩn ASTM A106/API5L Thép ống đúc phi 168.3 x 4.78 x 6000mm tiêu chuẩn ASTM A106/API5L Thép ống...
Top