Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

2. Tình huống về phạm vi điều chỉnh trong Luật đấu thầu 43 ( số 2)

dutoansu

Thành viên năng động
Bài viết
68
Điểm thành tích
16
Hỏi : Công ty A là nhà đầu tư đã trúng thầu dự án X theo hình thức BOT . Việc công ty A lựa chọn nhà thầu để thực hiện dự án có phải tuân thủ quy định của Luật đấu thầu 43/2013 hay không ?
Trả Lời : Dự án đầu tư theo hình thức BOT được hiểu là dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP ). Do đó doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong quá trình lựa chọn nhà thầu để thực hiện dự án trên cơ sở đảm bảo mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế ( Khoản 2 điều 3 Luật đấu thầu số 43/2013)
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom