Bài trên tạp chí về công trình cầu JOURNAL of BRIDGE ENGINEERING - ASCE

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.532
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Các bạn chung load về, up lên diễn đàn, lưu giữ và chia sẻ với các đồng nghiệp Việt Nam phục vụ nghiên cứu, học tập phụng sự công cuộc xây dựng đất nước nhé.

Uwe Starossek.(1996).”Cable-Stayed Bridge Concept for Longer Spans”, Journal of Bridge Engineering, Vol.1, No.3
http://www.box.net/public/vo3b9v8lo8
===================================================================================
Sami W. Tabsh and Kalpana Sahajwani .(1997). “Approximate Analysis of Irregular Slab-on-Girder Bridges”, Journal of Bridge Engineering,Vol. 2 / 1
http://wiryanto.files.wordpress.com...lysis-of-irregular-slab-on-girder-bridges.pdf
===================================================================================
Mounir E. Mabsout, Kassim M. Tarhini, Gerald R. Frederick and Charbel Tayar .(1997). “Finite-Element Analysis of Steel Girder Highway Bridges”, Journal of Bridge Engineering,Vol. 2 / 3
http://wiryanto.files.wordpress.com...-analysis-of-steel-girder-highway-bridges.pdf
===================================================================================
Eric M. Hines, David P. Billingtion .(1998). “Case Study of Bridge Design Competition”, Journal of Bridge Engineering, Vol.3, No.3
http://www.box.net/public/8dgtzy19e3
===================================================================================
A. Zureick and R. Naqib .(1999). “Horizontally Curved Steel I Girders State of The Art Analysis Methods”, Journal of Bridge Engineering, Vol. 4 / 1
http://wiryanto.files.wordpress.com...d-steel-i-girders-state-of-the-art-analys.pdf
===================================================================================
Constantine C. Spyrakos, Emory L. Kemp,and Ramesh Venkatareddy.(1999).”Validated Analysis Of Wheeling Suspension Bridge”, Journal of Bridge Engineering, Vol.4, No.1
http://www.box.net/public/s23oqre2tn
===================================================================================
Marco Rosignoli .(1999). “Prestressing Schemes For Incrementally Launched Bridges”, Journal of Bridge Engineering, Vol.4, No.2
http://www.box.net/public/lgoyrmdfmr
===================================================================================
Toorak Zokaie .(2000). “AASHTO-LRFD Live Load Distribution Specification”, Journal of Bridges Engineering,Vol. 5 / 2
http://wiryanto.files.wordpress.com/2006/11/aashto-lrfd-live-load-distribution-specifications.pdf
===================================================================================
K. E. Barth and D. W. White .(2000).”Inelastic Design of Steel I-Girder Bridges”, Journal of Bridge Engineering, Vol. 5 / 3
http://wiryanto.files.wordpress.com/2006/11/inelastic-design-of-steel-i-girder-bridges.pdf
===================================================================================
Brett A. McElwain and Jeffrey A. Laman .(2000). “Experimental Verification of Horizontally Curved I-Girder Bridge Behavior”, Journal of Bridge Engineering, Vol. 5, No. 4
http://wiryanto.files.wordpress.com...ication-of-horizontally-curved-i-girder-b.pdf
===================================================================================
Sami W. Tabsh and Muna Tabatabai.(2001).”Live Load Distribution In Girder Bridges Subject To Oversized Trucks”, Journal of Bridge Engineering, Vol.6, No.1
http://www.box.net/public/898bhcge0i
===================================================================================
Hung-Shan Shu and Yang-Cheng Wang.(2001).”Stability Analysis Of Box-Girder Cable-Stayed Bridges”, Journal of Bridge Engineering, Vol.6, No.1
http://www.box.net/public/deqyn31017
===================================================================================
Q. W. Zhang, T. Y. P. Chang, and C. C. Chang .(2001). “Finite-Element Model Updating for The Kap Shui Mun Cable-Stayed Bridge”, Journal of Bridge Engineering, Vol. 6 / 4
http://wiryanto.files.wordpress.com...el-updating-for-the-kap-shui-mun-cable-st.pdf
===================================================================================
Gregor P. Wollmann.(2001).”Preliminary Analysis of Suspension Bridges”, Journal of Bridge Engineering, Vol.6, No.4
http://www.box.net/public/nspjt7ytgr
===================================================================================
M. Schlaich .(2001). “Erection of Cable-Stayed Bridges Having Composite Decks With Precast Concrete Slabs”, Journal of Bridge Engineering, Vol. 6 / 5
http://wiryanto.files.wordpress.com...stayed-bridges-having-composite-decks-wit.pdf
===================================================================================
Bruce A. Moulds .(2001). “Design Considerations for Aircraft Bridges”, Journal of Bridge Engineering, Vol. 6 / 6
http://wiryanto.files.wordpress.com/2006/11/design-considerations-for-aircraft-bridges.pdf
===================================================================================
Junsik Eom and Andrzej S. Nowak .(2001).”Live Load Distribution For Steel Girder Bridges”, Journal of Bridge Engineering, Vol.6, No.6
http://www.box.net/public/vvjn74e6pj
===================================================================================
Zhong Liu, Fang Li, and W. M. Kim Roddis .(2002).”Analytic Model of Long-Span Self-Shored Arch Bridge”,Journal of Bridge Engineering, Vol.7, No.1
http://www.box.net/public/a1jy233xi4
===================================================================================
Khaled M. Sennah, and John B. Kennedy .(2002).”Literature Review in Analysis of Box-Girder Bridges”,Journal of Bridge Engineering, Vol.7, No.2
http://www.box.net/public/89cpe23fb4
===================================================================================
Ahmad M. Itani, Michael Bruneau, Lyle Carden and Ian G. Buckle .(2004). “Seismic Behavior of Steel Girder Bridge Superstructures”, Journal of Bridges Engineering,Vol. 9 / 3
http://wiryanto.files.wordpress.com/2006/11/asce-2004-itani-bruneau-carden-buckle.pdf
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top