Biên bản kiểm tra nhà máy trạm trộn bê tông trong danh mục hồ sơ pháp lý chất lượng công trình

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.511
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Biên bản kiểm tra nhà máy trạm trộn bê tông trong danh mục hồ sơ pháp lý chất lượng công trình

Trong chỉ dẫn kỹ thuật (specs) cụ thể của từng công trình sẽ có chỉ dẫn về biên bản kiểm tra nhà máy, trạm trộn bê tông. Biên bản này là 1 hồ sơ quan trọng trong danh mục hồ sơ pháp lý đi cùng hồ sơ nghiệm thu chất lượng của công trình.

Khi làm hồ sơ nghiệm thu chất lượng công trình, hồ sơ hoàn công các kỹ sư QA/QC thường thiếu, quên hoặc không biết là danh mục hồ sơ pháp lý gồm những gì.

Giảng viên Đào Duy Hải đã tổng kết cho anh/em Kỹ sư Danh mục hồ sơ pháp lý và chia sẻ tại khóa học Lập hồ sơ chất lượng công trình GXD online (dành cho QA/QC, kỹ sư QS) với nhiều phân tích và chỉ dẫn kiến thức rất quý báu.

Các Kỹ sư GXD trên cơ sở chia sẻ của Mr Đào Duy Hải đã tích hợp luôn sheet Pháp lý sẵn trong phần mềm QLCL GXD và sẽ luôn cập nhật theo đúng quy định hiện hành.

Khi cần bạn có thể hiện ra sheet Pháp lý trong phần mềm QLCL GXD như sau:
1. Bấm tổ hợp phím Ctrl+tab và kích đúp vào sheet Pháp lý
2. Hoặc Bấm Ctrl+tab kích vào sheet Pháp lýEnter
 

Top