Các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.322
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/12/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nếu không muốn tải từng văn bản, mời bạn tải phần mềm Quản lý tài liệu GXD, tất cả đã có trong phần mềm, tải 1 nhát là đầy đủ. Tại đây:
https://giaxaydung.vn/threads/phan-mem-quan-ly-tai-lieu-du-an-xay-dung-gxd.100672

0. Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng ban hành một loạt các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng:


cac-thong-tu-huong-dan-nghi-dinh-so-68-2019-ND-CP-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung.jpg
1. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng:
Link 1: http://xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/835499/37.
Link 2 (mình dự phòng để giúp web của Bộ Xây dựng lúc quá tải): https://bom.to/giaxaydungvn-Thong-tu-09-2019-TT-BXD-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng
Link 1: http://xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/856737/37
Link dự phòng:
- Tập định mức dự toán xây dựng công trình (Mã bắt đầu bằng chữ A): Dự toán GXD Cloud
- Tập định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình (Mã bắt đầu bằng chữ B): Dự toán GXD ME
- Tập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (Mã bắt đầu bằng chữ M): Dự toán GXD MEP
- Định mức dự toán khảo sát (Mã bắt đầu bằng chữ C): Dự toán GXD khảo sát
- Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành (Mã bắt đầu bằng chữ D): Dự toán GXD thí nghiệm

- Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng (Mã bắt đầu bằng chữ S)
- Định mức sử dụng vật liệu xây dựng

3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
Link 1: http://xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/856765/37
Lời văn: http://www.xaydung.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=102707
Phụ lục 1: http://www.xaydung.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=102706
Phụ lục 2: http://www.xaydung.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=102705

Link 2 GXD dự phòng:

4. Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng
Link 1:
Link 2 GXD dự phòng: https://bom.to/12-2019-TT-BXD-26-12-2019-co-so-du-lieu-QL-chi-phi

5. Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Link 1: http://www.moc.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=102704

6. Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng
Link 1: http://www.moc.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=102710

7. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
Link 1: http://xaydung.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=102708
Link 2 GXD dự phòng: https://bom.to/gxd-gia-nhan-cong

8. Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Link 1: http://www.moc.gov.vn/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/857354/37
Link 2 GXD dự phòng: https://bom.to/phan-mem-Du-toan-GXD-chi-phi-quan-ly-du-an-tu-van

7. Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
Link 1: http://www.moc.gov.vn/home/-/legal/...o&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30
Link 2 GXD dự phòng:

8. Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư
Link 1: http://www.xaydung.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=102713
Link 2 GXD dự phòng:

9. Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Link 1: http://www.xaydung.gov.vn/en/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/865120/37

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định số 68 có hiệu lực từ 01/10/2019 và các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 32 cũng hết hiệu lực theo.
- GXD sẽ đứng ra tổ chức các buổi hội thảo để phổ biến các Thông tư nói trên, các bạn chú ý cập nhật nắm bắt thông tin nhé
- Với lượng thông tin và số liệu rất nhiều như trên, dự kiến phần mềm Dự toán GXD sẽ cập nhật phiên bản mới và cơ sở dữ liệu vào ngày 15/02/2019 (ngày Thông tư số 09/2019/TT-BXD có hiệu lực).
- Vì bản cập nhật là miễn phí GXD rất welcome các Mạnh Thường Quân, các bạn bè đồng nghiệp tham gia vào chương trình soát xét, quyên góp, ủng hộ kinh phí cho chương trình nâng cấp này. Mọi chi tiết xin liên hệ email theanh@gxd.vn hoặc nhắn tin trực tiếp vào Fb: facebook.com/dutoangxd.
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.322
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Sơ bộ 11 nội dung cập nhật thay đổi chính trong phần mềm Dự toán GXD theo Thông tư 09/2019/TT-BXD và các thông tư mới hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:

1. Bảng Tổng hợp dự toán Chi phí xây dựng thay đổi cấu trúc. Bổ sung thêm chi phí Gián tiếp, đưa chi phí chung, lán trại, không xác định khối lượng từ thiết kế và gián tiếp khác vào đó.

60870
2. Cấu trúc bảng Tổng hợp dự toán thay đổi, làm cho cấu trúc của từng đơn giá đầy đủ cũng thay đổi. Dự toán GXD phải thay đổi thuật toán chiết tính đơn giá (đuôi đơn giá thay đổi).
60871
3. Thông tư số 10 ban hành định mức mới, thay toàn bộ hệ thống 1776/BXD-VP, 1777/BXD-VP... định mức Xây dựng, Lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt thiết bị công nghệ, khảo sát, sửa chữa, thí nghiệm vật liệu -> Thay đổi hết.

4. Các thay đổi chính trong định mức: Có công tác mã thay đổi, tên công tác thay đổi, nội dung vật liệu, nhân công, máy thay đổi, loại bỏ nhiều công tác, bổ sung nhiều công tác. => Toàn bộ hệ thống dữ liệu cũ bỏ hết. Định mức mới này Ban hành và BẮT BUỘC áp dụng cho các dự án vốn Nhà nước, chứ không tham khảo như trước nữa.
5. Thông tư số 15 về giá nhân công thay cho Thông tư 05 => nhiều nhóm nhân công hơn, toàn bộ đánh mã nhân công trong định mức thay đổi, thuật toán tính toán cũng thay đổi. Và phải chờ các Sở Xây dựng các địa phương đi khảo sát và công bố giá nhân công. Không có công bố cũng chịu. Thông tư số 15 tính theo ngày công, nhân hệ số cấp bậc ra đơn giá nhân công theo bậc. Bảng giá nhân công trong Dự toán GXD cũng thay đổi (vì 05 trước kia tính theo tháng và chia 26 công tính ra ngày)
6. Thông tư số 11 về giá ca máy cũng thay đổi toàn bộ dữ liệu giá ca máy. Dự toán GXD sẽ đánh lại toàn bộ mã riêng và đánh lại mã vật tư cho dữ liệu định mức.
7. Chi phí thiết bị (MEP, cơ điện) trong dự toán cũng có thay đổi. Bảng tổng hợp chi phí thiết bị thay đổi vì có thêm nhiều thành phần chi phí hơn. Bổ sung thêm bảng dữ liệu tính chi phí quản lý mua sắm lắp đặt thiết bị.
8. Chi phí chung : thay đổi bảng giá trị định mức và gốc tính theo chi phí Trực tiếp (trước kia là tính theo Chi phí xây dựng trong TMĐT được duyệt)
9. Chi phí lán trại chia theo khoảng và tính theo chi phí trực tiếp (T) không tính theo giá trị 2% cho công trình theo tuyến và 1% cho công trình còn lại như trước nữa.
10. Chi phí Quản lý dự án, Dự toán GXD phải bổ sung thêm tùy chọn dự án PPP thì Gqlda tách làm 3 dòng chi phí gồm : 1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 2) CP hoạt động của đơn vị QLDA thuộc cơ quan Nhà nước, 3) CP QLDA của Nhà đầu tư.

60872

11. Dự toán khảo sát xây dựng thay đổi theo tương ứng.
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.322
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Chạy dự toán theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD, định mức số 10 và Thông tư 11, 15/2019/TT-BXD


Khi lập hoặc thẩm định / thẩm tra dự toán, cần viết báo cáo và thuyết minh, trong đó cần các căn cứ các văn bản pháp lý. Tôi trình bày các Nghị định, Thông tư liền nhau ở đây để bạn tiện copy đưa vào Word:

- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng gồm:
+ Tập định mức dự toán xây dựng công trình (Mã bắt đầu bằng chữ A)
+ Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình (Mã bắt đầu bằng chữ B)
+ Tập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (Mã bắt đầu bằng chữ M)
+ Định mức dự toán khảo sát (Mã bắt đầu bằng chữ C)
+ Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành (Mã bắt đầu bằng chữ D)

- Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
- Thông tư 11/2019/TT-BXD gồm phần lời văn và 2 phụ lục. Phụ lục 1 trình bày phương pháp xác định, phụ lục 2 là số liệu định mức giá ca máy.
- Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng
- Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
- Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng
- Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
- Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
- Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
- Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư
- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Bạn nào làm dự toán liên quan phần này cần cập nhật.
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.322
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Tất cả hệ thống văn bản pháp luật về xây dựng và quy định có liên quan có trong phần mềm Quản lý tài liệu xây dựng GXD:
Bạn tải và sở hữu phần mềm Quản lý tài liệu GXD - Document Controller nổi tiếng bằng cách kích vào đường link sau:
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top