DailySatThep

Thành viên đang trên đà lên hạng cực kỳ nhiệt tình
Tham gia
4/5/19
Bài viết
322
Điểm thành tích
16
Tuổi
48
Nơi ở
Công ty Cổ phần Thép Việt Cường
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẮT THÉP VIỆT CƯỜNG
BẢNG GIÁ SẮT XÂY DỰNG TẠI CAO BẰNG THÁNG 6 NĂM 2022.
(Báo giá đại lý bán buôn “Cấp 1”tại Cao Bằng, Cập nhật ngày 13/6/2022)
A- SẮT XÂY DỰNG CAC LOẠI (Mác CB300; CB400; CB500 – Dự án, Dân dụng)
1, Thép xây dựng Ø10 đến Ø36 (Mác CB300; Gr40; L=11,7m) Việt Sing = 16.800
2, Thép xây dựng Ø10 đến Ø36 (Mác CB300; Gr40; L=11,7m) Hòa Phát = 17.065
3, Thép xây dựng Ø10 đến Ø36 (Mác CB300; Gr 40;11,7m) Thái Nguyên = 17.015
4, Thép cuộn vằn, tròn trơn D8; Ø6 và Ø8 (Mác CB300; CB240) Việt Sing = 16.620
5, Thép cuộn vằn, tròn trơn D8; Ø6 và Ø8 (Mác CB300; CB240) Hòa Phát = 16.900
6, Thép cuộn vằn, tròn trơn D8; Ø6 và Ø8 (CB300 và CB240) Thái Nguyên = 16.800
7, Thép xây dựng Ø10 đến Ø36 (Mác CB400 - CB500; L=11,7m) Việt Sing = 16.900
8, Thép xây dựng Ø10 đến Ø36 (Mác CB400; CB500;L=11,7m) Hòa Phát = 17.215
9, Thép xây dựng phi 10 đến 36 (Mác CB400;CB500; 11,7m) Thái Nguyên = 17.165
B- THÉP VUÔNG ĐẶC – THÉP TRÒN ĐẶC (Mác SS400; A36; CB240 – Mạ kẽm)
1, Thép vuông 14*14 đặc; vuông 16*16 đặc; vuông 12*12 (Mác SS400; L=6m) = 18.935
2, Thép vuông 10*10 đặc; vuông 18*18 đặc; vuông 20*20 (Mác SS400,L= 6m) = 18.985
3, Thép vuông 15*15 đặc; vuông 22*22 đặc; vuông 25*25 (Mác SS400; L=6m) = 19.250
4, Thép tròn đặc d10; d12; d14; d16; d18; d20 (Mác CB240; SS400; L=6-8,6m) = 18.735
5, Thép tròn đặc d22; d25; d28; d30; d32; d36 (Mác CB240; SS400; L=6-8,6m) = 18.535
6, Thép tròn đặc d19; d24; d27; d34; d40; d42 (Mác CB240; SS400; L=6-8,6m) = 18.800
7, Thép tròn đặc d40; d50; d60; d76; d90; d100; d120; d200 (Mác SC45; L=6m) = 20.910
8, Thép dẹt cắt từ thép tấm 3.0*50; 4*40; 4*50; 5*50; 6*50; 8*50; 10*20; 10*50 = 21.850
9, Thép dẹt cán nóng dày 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly; 16,0 ly (SS400) = 18.950
C- THÉP GÓC ĐỀU CẠNH (Mác CT3; SS400; SS540 – Mạ kẽm nhúng nóng)
1, Thép góc v40*40*3; v40*40*4; v50*50*3.; v50*50*4; v50*50*5; v63*63*6 = 17.655
2, Thép góc v45*45*5; v50*50*6; v65*65*8; v75*75*9; v30*30*3; v90*90*10 = 17.955
3, Thép góc v60*60*4; v60*60*5; v60*60*6.; v63*63*5; v65*65*5; v65*65*6 = 17.655
4, Thép góc v70*70*5; v70*70*6; v70*70*7.; v75*75*5; v75*75*6; v75*75*7 = 17.655
5, Thép góc v80*80*6; v80*80*7; v80*80*8; v90*90*6; v90*90*7.; v90*90*9 = 17.655
6, Thép góc v100*100*10; v100*100*8.0; v100*100*7; v120*120*8; v120*10 = 17.655
7, Thép góc v100*100*12; v130*130*15; v125*125*9; v125*125*10;v130*15 = 19.650
8, Thép góc v125*125*9; v125*125*10; v125*125*12; v130*130*14; v80*10. = 19.650
9, Thép góc v120*120*12; v120*10; v130*130*9; v130*130*10; v130*130*12= 18.450
10, Thép góc v150*150*10; v150*150*12;v150*150*15 (Mác SS400;mác A36)= 20.050
11, Thép góc v175*175*12; v175*175*15; v200*200*15; v200*20; v200*2*25 = 20.390
12, Thép góc v100*100*10; v120*120*8; v120*120*10; v120*12 (Mác SS540) = 18.990
13, Thép góc v125*125*9; v125*125*10; v125*125*12; v130*14 (Mác SS540) = 19.990
14, Thép góc v130*130*9; v130*130*10; v130*130*12; v130*15 (Mác SS540) = 18.990
15, Thép góc v150*150*10; v150*150*12;v150*150*15; v130*15(Mác SS540) = 20.550
16, Thép góc v175*175*12;v175*175*15; v200*200*15; v200*20(Mác SS540) = 21.090
D- THÉP HÌNH CHỮ U – I – H (Mác CT3; SS400; A36 – Mạ kẽm nhúng nóng)
1, Thép u65*3; u80*40*4; u80*40*3.5; u100*46*4.5 (Mác SS400; L=6m; 12m) = 18.050
2, Thép u120*52*4.8; thép u140*58*4.9; u160*64*5 (Mác SS400; L=6m; 12m) = 17.865
3, Thép u200*73*7.0; thép u250*80*9.0; u300*90*9*13 (Mác SS 400; L=12m) = 20.750
4, Thép u100*48*5; thép u150*75*6.5*10; u250*90*9 (Mác SS400; L=6, 12m) = 20.750
5, Thép i100*55*4.5; thép i120*64*4.8; thép i150*75*5*7 (SS400; L=6m & 12m) = 18.350
6, Thép i200*100*5.5*8; i300*150*6*9; i400*200*8*13 (SS400; L=6m và12m) = 21.150
7, Thép i194*150*6*9; thép i198*99*4.5*7; i248*124*5*8 (Mác SS400; L12m) = 21.750
8, Thép i298*149*5*8; thép i346*174.6*9; i396*199*7*11 (Mác SS400; L12m) = 21.750
9, Thép H100*100*6*8; thép H125*125*6.5*9; H150*7*10 (Mác SS400;L12m) = 21.850
10, Thép H300*300*10*14; H350*350*12*19; H400*400*13*21 (SS400;L12m) = 23.545
E- THÉP HỘP – THÉP ỐNG (Hòa Phát, Việt Nhật, Việt Đức, Phú Đức, 190…)
1, Hộp thép đen 14*14; hộp 16*16; hộp 20*20; hộp 13*26 (Dày 1 ly đến 2 ly) = 22.850
2, Hộp thép đen 30*30; hộp 40*40; hộp 50*50; hộp 60*60 (Dày 1.2ly đến 2ly) = 22.650
3, Hộp thép đen 20*20; 20*40; 25*25; 25*50; 30*30; 30*60 (Chiều dày 1,4ly) = 23.450
4, Hộp thép đen 40*40; 40*80; 50*50; 50*100; 100*100; 13*26 (Dày 1,40 ly) = 23.450
5, Hộp thép đen 40*40; 40*80; 50*50; 50*100; 60*60 (Dày từ 2.0 ly đến 4 ly) = 22.450
6, Hộp thép đen 200*200; 150*150; 120*120; 90*90; 75*75 (Dày 2 đến 4,5 ly) = 25.780
7, Hộp thép đen 120*60; 75*150; 100*150; 100*200; 75*75 (Dày 2 đến 4,5ly) = 25.780
8, Hộp kẽm 20*20; 20*40; 25*25; 25*50; 30*30; 30*60; 40*40 (Dày 1,1-2 ly) = 23.550
9, Hộp kẽm 50*50; 50*100; 100*100; 40*80; 75*75 (Dày từ 1.4 ly đến 2.0 ly) = 23.350
10, Hộp kẽm 200*200; 200*100; 150*100; 150*75; 120*60 (Dày 2ly đến 5 ly) = 25.980
11, Ông thép đen hàn phi 21; 27; 34; 42; 50; 60; 76; 90 (Dày từ 1,2 ly đến 2 ly) = 23.650
12, Ống thép đen hàn phi 114; 141; 168; 219; 268; 329 (Dày từ 2.0 ly đến 5 ly) = 23.350
13, Ông thép đúc D50; D60; D90; D100; D110; D125; D150; D200 (Đến 12 ly)= 26.960
14, Ống kẽm phi 21.2; 26.5; 33.5; 42.1; 48.3; 59.9; 75.6; 88.3 (Dày 1 đến 2 ly) = 23.550
15, Ống kẽm nhúng nóng D90; D110; D141; D168; D219; D329 (Độ đến 5 ly) = 27.955
16, Phụ kiện: Nối ống;Cút góc,chếch;Bịt đầu ống hộp;Khóa ống thép (Các loại)=Liên hệ
F- THÉP XÀ GỒ CHỮ U – CHỮ C – CHỮ L (Sản xuất theo chiều dài yêu cầu – Mạ kẽm)
1, Thép L50*100; L75*150; L80*100; L100*150; L100*200 (Dày 3 đến 10 ly) = 22.220
2, Thép xà gồ U100*50; U150*50; U150*30; U180*50; U200*60 (Đến 8.0 ly) = 22.220
3, Thép xà gồ C100*50*20; C150*30*20; C160*50*20; C200*50*20 (đến5 ly) = 22.550
4, Xà gồ chữ L mạ kẽm L50; L50*100; L75*150; L70*100; L80*100 (đến 8ly) = 22.950
5, Xà gồ mạ kẽm U100; U150; U160; U180; U200; U250; U300 (Dày đến 5ly) = 23.330
6, Xà gồ mạ kẽm C100; C120; C150; C160; C180; C200; C220 (Dày đến 5 ly) = 23.330
G - THÉP TẤM-THÉP BẢN MÃ-TÔN CHỐNG TRƯỢT-TÔN MẠ (SX theo Y/C)
1, Tôn tấm 4 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly (Q235; SS400 - Cắt theo quy cách) = 21.550
2, Bản mã, mặt bích cắt từ tôn tấm 4 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly; 14 ly;16 ly = 21.900
3, Tôn nhám, tôn chống trượt dày 2 ly; 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly (Cắt quy cách) = 21.950
4, Tôn mạ mầu 0.3 ly; 0.35 ly; 0.4 ly; 0.45 ly; 0.5 ly (4 đến 11 sóng)=89.000 đến 125.000
5, Tôn mạ kẽm 0.3 ly; 0.35 ly; 0.4 ly; 0.45 ly; 0.5 ly (4 đến11 sóng) =98.000 đến 135.000
6, Tôn úp nóc; Tôn thưng; Tôn phẳng mạ màu; Phụ kiện bắn tôn – Liên hệ để có báo giá.
7, Sơn tĩnh điện thép hộp, thép ống, thép V, U, I; Cấu kiện đã gia công: 5.500 đến 8.500
8, Mạ kẽm nhúng nóng các loại thép Hộp, Ống, Cấu kiện đã gia công: 7.500 đến 12.500
9, Mạ kẽm nhúng nóng Thép: Vuông đặc, Tròn đặc, Dẹt và V; U; I : từ 5.500 đến 8.800
*GHI CHÚ:
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chỉ bán buôn (Đơn từ 3 tấn trở lên) cho các Dự Án; các Công Trình; các Đại Lý - Cửa Hàng kinh doanh Sắt; các Đơn vị Sản xuất Kết Cầu Sản xuất Cơ Khí. Báo giá có hiệu lực từ Ngày 13/6/2022, hết hiệu lực khi có thông báo giá mới.
- Cung cấp đầy đủ: Chứng chỉ chất lượng; CO – CQ; Hóa đơn GTGT khi giao hàng.
- Có Xe vận chuyển 5 tấn, xe Sơ Mi, xe Cẩu vận chuyển đến chân công trường hoặc kho bên mua (Có xe cầu- Hạ hàng tại kho hoặc chân công trường bên mua)
- Công ty nhận đơn đặt hàng “Cắt theo quy cách”; Đơn “Sản xuất, gia công dầm sắt, nhà tiền chế” và các hạng mục gia công Cơ khí trong các dự án, các công trình khu vực Miền Bắc.
- Địa chỉ công ty: Điện thoại (Zalo) : 0912 925 032 / 0384 546 668 / 0904 099 863 (Mr. Việt)
“Quý khách hàng LƯU SỐ ĐIỆN THOẠI và liên hệ để nhận báo giá”

Giá sắt xây dựng tháng 5 năm 2022 tại Cao Bằng..jpg
Gia sat hop sat ong ton lop thang 5 nam 2022..jpg
Gia sat V; U; I thang 5 nam 2022..jpg
Gia sat vuong sat tron thang 5 nam 2022..jpg
Giá sắt tháng 4 năm 2022 tại Thái Nguyên. Giá thép tháng 4 năm 2022 tại Thái Nguyên..jpg

Tags: Giá thép xây dựng tại Cao Bằng tháng 6 năm 2022. Địa chỉ bán sắt thép lớn nhất rẻ nhất Cao Bằng năm 2022. Giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 tại Cao Bằng tháng 6 năm 2022. Địa chỉ bán sắt thép lớn nhất rẻ nhất tại khu công nghiệp Đề Thám Lạng Sơn năm 2022. Giá sắt tháng 6 năm 2022 tại khu công nghiệp Đề Thám Cao Bằng. Giá thép V175, V150, V130, V125, V120, V100 tại Cao Bằng tháng 6 năm 2022. Địa chỉ bán sắt thép lớn nhất rẻ nhát tại cụm công nghiệp Miền Đông 1 Cao Bằng năm 2022. Giá sắt tháng 6 năm 2022 tại cụm công nghiệp Miền Đông 1 Cao Bằng. Giá thép i100, i120, i150, i200, i250, i300, i350, i400 tháng 6 năm 2022 tại Cao Bằng. Địa chỉ bán sắt thép lớn nhất rẻ nhất thành phố Cao Bằng năm 2022.Giá sắt tại thành phố Cao Bằng tháng 6 năm 2022. Giá thép u65, u80, u100, u120, u140, u150, u160, u200, u250, u300 tại Cao Bằng tháng 6 năm 2022. Địa chỉ bán sắt thép lớn nhất rẻ nhất huyện Trùng Khánh Cao Bằng năm 2022. Giá thép xây dựng tại huyện Trùng Khánh Cao Bằng tháng 6 năm 2022. Giá sắt cuộn phi 6 sắt cuộn phi 8 tại Cao bằng tháng 6 năm 2022. Địa chỉ bán sắt xây dựng mác CB400 tại Cao Bằng năm 2022. Giá sắt phi 10, phi 12, phi 14, phi 20, phi 25, phi 28 mác CB400 tại Cao Bằng tháng 6 năm 2022. Địa điểm báo thép xây dựng mác CB500 tại Cao Bằng bằng năm 2022. Giá thép phi 20, phi 22, phi 25, phi 28, phi 32 mác CB500 tại Cao Bằng năm 2022. Địa chỉ bán sắt thép lớn nhất rẻ nhất tại Bảo Lạc, tại Bảo Lâm Cao Bằng năm 2022. Giá sắt tại huyện Bảo Lạc, huyện Bảo Lâm Cao Bằng tháng 6 năm 2022. Giá thép H100, H125, H150, H200, H250, H300, H350, H400, H500 tại Cao Bằng tháng 6 năm 2022. Địa chỉ bán sắt thép lớn nhất rẻ nhất tại Hà Quảng, tại Quảng Hòa Cao Bằng năm 2022. Giá thép tại huyện Quảng Hòa, huyện Hà Quảng Cao Bằng tháng 6 năm 2022. Giá thép tấm 4 ly, 5 ly, 6 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly, 14 ly, 16 ly, 20 ly tại Cao Bằng tháng 6 năm 2022. Địa chỉ bán sắt thép xây dựng uy tín năm 2022 tại tỉnh Cao Bằng. Giá sắt tháng 6 năm 2022 tại huyện Hòa An, huyện Thạch An Cao Bằng. Địa chỉ công ty bán sắt thép có xe vận chuyển tại Cao Bằng năm 2022. Giá sắt xây dựng tại thành phố Cao Bằng tháng 6 năm 2022.Giá thép mới nhất tại Cao Bằng tháng 6 năm 2022.Giá sắt tháng 6 năm 2022 tại tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ bán sắt phi 10; 12; 14; 16; 18; 20 tại Cao Bằng tháng 6 năm 2022. Giá thép tháng 6 năm 2022 tại tỉnh Cao Bằng. Giá sắt tháng 6 năm 2022 tại thành phố Cao Bằng. Địa điểm bán thép phi 22; 25; 28; 30; 32; 36 tại Cao Băng tháng 6 năm 2022. Giá sắt tháng 6 năm 2022 tại huyện Bảo Lạc Cao Bằng. Tên các công ty bán sắt xây dựng tại Cao Bằng năm 2022. Giá sắt tháng 6 năm 2022 tại huyện Bảo Lâm Cao Bằng. Địa điểm bán sắt v3; v4; v5; v6; v63; v65 tại Cao Bằng năm 2022. Giá sắt tháng 6 năm 2022 tại huyện Hạ Lang Cao Bằng. (Facebook Chợ sắt thép tại Cao Bằng. Giá sắt tháng 6 năm 2022 tại huyện Hà Quảng Cao Bằng. Địa chỉ bán sắt u65; u80; u100; u120; u140; u150; u200 tại Cao Bằng tháng 6 năm 2022. Giá sắt tháng 6 năm 2022 tại huyện Hòa An Cao Bằng. Địa chỉ bán sắt vuông 14 đặc; vuông 16 đặc; vuông 20 đặc tại Cao Băng tháng 6 năm 2022. Giá sắt tháng 6 năm 2022 tại huyện Nguyên Bình Cao Bằng. Địa điểm bán thép chữ I100; I1220; I150; I200; I250; I300; I350; I400 tại Cao Bằng tháng 6 năm 2022. Giá sắt tháng 6 năm 2022 tại huyện Quảng Hòa Cao Bằng. Giá tôn xốp 0.3 ly; 0.35 ly; 0.4 ly; 0.45 ly; 0.5 ly tại Cao Bằng tháng 6 năm 2022. Giá sắt tháng 6 năm 2022 tại huyện Thạch An Cao Bằng. Giá tôn 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly; 20 ly tại Cao Bằng tháng 6 năm 2022. Giá sắt tháng 6 năm 2022 tại huyện Trùng Khánh Cao Bằng. Địa chỉ bán thép Hòa Phát lớn nhất tại Cao Bằng năm 2022. Giá sắt hộp vuông 20; 25; 30; 40; 50; 100; 150; 200 tháng 6 năm 2022 tại Cao Bằng. Tên công ty bán thép Thái Nguyên lớn nhất rẻ nhất tại Cao Bằng năm 2022. Giá thép vuông 14 đặc; 16 đặc; 20 đặc; 25 đặc tháng 6 năm 2022 tại Cao Bằng. Địa chỉ bán sắt tròn sắt vuông tại Cao Bằng năm 2022. Giá thép Hòa Phát tháng 6 năm 2022 tại Cao Bằng. Danh sách các công ty bán sắt hộp sắt ống tại Cao Bằng năm 2022. Giá thép Thái Nguyên tháng 6 năm 2022 tại Cao Bằng. Giá sắt mới nhất tại Cao Bằng tháng 6 năm 2022.
 
Chỉnh sửa cuối:

Top