Cập nhật dự toán gxd theo nghị định số 68/2019/nđ-cp

Câu hỏi: Gxd của mình đã hỗ trợ lập dự toán theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP chưa bác?
Trả lời:
- Hỗ trợ lâu rồi bạn nhé.
- Bạn mở phần mềm dự toán gxd, chạy lệnh Hồ sơ > Chọn mẫu dự toán > DutoanGXD-ND68.xltm.
- Thế là chạy dự toán theo Nghị định số 68.
60587

- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ 01/10/2019. Tuy nhiên, các thông tư hướng dẫn Nghị định số 68 chưa có (mới có thông tin là lấy ngày 24/12/2019 nhưng chưa xong để công bố). Bộ Xây dựng đang hướng dẫn lập dự toán Theo thông tư số 06/2016/TT-BXD không trái với 68.
- Phần mềm GXD luôn cập nhật sớm bởi vì file template trên Excel nên linh hoạt, chỉnh sửa cập nhật nhanh.
- Bạn có thể tự chủ động chỉnh bảng tính tổng hợp dự toán theo 68 phục vụ tiến độ công việc mà không phải phụ thuộc chờ đợi nhà sản xuất cập nhật. Khi làm các dự án lớn chúng tôi vẫn thường làm vậy. Bởi phần mềm Excel cho bạn các khả năng rất lớn, người giỏi và chuyên nghiệp được chủ động và linh hoạt tối đa.

Câu hỏi: Tại sao em không tìm thấy temp DutoanGXD-ND68.xltm vậy thầy?
Trả lời:
- Bạn chạy cập nhật phần mềm bằng lệnh Trợ giúp > Thông tin phần mềm > Cập nhật. Bạn đóng phần mềm lại để cập nhật.
- Sau khi cập nhật xong bạn chạy lại phần mềm, chọn lệnh như ở trên để chạy theo mẫu Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

60588
 

Bình luận

#2
Câu hỏi: Em gặp chút vướng mắc khi sử dụng file dự toán của phần mềm Dự toán GXD theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Bên thẩm định đang hỏi em là căn cứ vào đâu mà chi phí Lán trại (LT) và Chi phí khối lượng không xác định được từ thiết kế (TT) (chi phí Hạng mục chung) lại được nhân tỷ lệ phần trăm theo chi phí trực tiếp (T)? Vì theo Thông tư số 06 thì phải nhân với giá xây dựng.

Một cái nữa là để giá xây dựng của công trình cộng cả hạng mục chung như thế thì những chi phí ăn theo giá xây dựng như chi phí thiết kế, giám sát sẽ tăng lên vì nó có cả hạng mục chung trong đó.
Họ muốn em tách một cái giá xây dựng chưa có hạng chung để riêng, để tính các chi phí như thiết kế, giám sát. một cái là đã có hạng mục chung. Giống như văn bản của Bộ hướng dẫn Sở Xây dựng Quảng Nam. Em chưa biết tranh luận thế nào nên xin thầy ý kiến.

Trả lời:
Trong Dự toán GXD đang dựa vào Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 68 (có bảng tính) và văn bản của Bộ Xây dựng hướng dẫn SXD Quảng Nam.

Do không có Thông tư hướng dẫn, nên mình và anh/em GXD chỉ làm được đến như vậy.
  • Theo Thông tư số 06 cũng hết hiệu lực rồi vì Nghị định số 32 đã hết hiệu lực. Cơ cấu chi phí trong 06 chắc chắn không đúng với nghị định số 68. Mà văn bản số 61/BXD-KTXD nói là cơ cấu phải theo 68, chỉ định mức tỷ lệ là được vận dụng 06 và không vượt quá 06. Còn công thức như nào không nói.
  • Mình chỉ có bảng tính của dự thảo thông tư thôi. Chứ không có cái nào hơn. Trong đó có công thức tính và nó đang dự là sẽ hướng dẫn 68.

Vì nếu tranh luận thì cái nào cũng sai.
  • Thông tư 06 thì không đúng cơ cấu 68, không đúng công thức nữa.
  • Dự thảo thông tư thì chưa có hiệu lực.
Nhưng vì công trình còn kéo dài, nên dự thảo thông tư thì có thể sẽ đúng hơn và khi nó đúng vậy thì sẽ không phải sửa lại. Còn theo Thông tư 06 thì chắc chắn ko đúng rồi. Bạn áp theo dự thảo thì được 50/50. Còn Thông tư 06 thì 0/100 sai luôn rồi, mặc dù vẫn còn yêu em 06/2016/TT-BXD lắm.
Tương tự vậy với Chi phí Quản lý dự án, chi phí tư vấn... văn bản của BXD hướng dẫn bạn vận dụng QĐ 79/QĐ-BXD.
Trong trường hợp này GXD giúp bạn áp dụng nguyên lý: Chọn cái tốt hơn trong 2 cái đều xấu.

Quyết định cuối cùng vẫn phải là con người.
  • Để cập nhật phần mềm Dự toán GXD theo Nghị định số 68 bạn chạy lệnh Trợ giúp > Thông tin phần mềm > Cập nhật.
  • Sau đó bạn chạy Hồ sơ > Chọn mẫu dự toán > DutoanGXD-ND68.xltm và chạy dự toán thôi.
Văn bản số 61/BXD-KTXD ngày 25/10/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Sở Xây dựng Quảng Ngãi thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP khi chưa có thông tư hướng dẫn.
60602
Bảng tổng hợp dự toán theo dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP (dự thảo sẽ thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BXD).

60603

Bảng tổng hợp chi phí của Dự toán GXD đã được chỉnh theo cơ cấu chi phí của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng và dự thảo thông tư hướng dẫn NĐ 68
60604

Kinh nghiệm từ lần trước Nghị định số 32/2015/NĐ-CP thay thế 112/2009/NĐ-CP mà thông tư thay thế 04/2010/TT-BXD chưa ra cũng làm tương tự như nói ở trên.
 
#3
Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã công bố cả loạt Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Nhưng mới tiếp cận được các Thông tư chính thức từ ngày 11/01/2020 thôi.

Các nội dung có ảnh hưởng thay đổi lớn đến toàn bộ phần mềm Dự toán và Cơ sở dữ liệu.
- Dữ liệu tính Chi phí chung, Thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí lán trại... phải cập nhật template theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD
- Toàn bộ cơ sở dữ liệu định mức dự toán sẽ phải soát xét, sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD.
- Dữ liệu giá ca máy cũng phải nghiên cứu cập nhật theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD
- Thuật toán của phương pháp và dữ liệu tính giá nhân công cũng phải nghiên cứu lại Theo thông tư số 15/2019/TT-BXD.
- Dữ liệu xác định chi phí Quản lý dự án, chi phí Tư vấn phải cập nhật lại theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD
...
Khối lượng công việc vô cùng lớn, thực hiện điều kiện không có kinh phí vì cập nhật là miễn phí 100%. Các kỹ sư GXD đang nỗ lực làm việc, sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất có thể. Khi có cập nhật sẽ thông báo trên diễn đàn và hệ thống website gxd, facebook ngay.

Để chủ động cho công việc, bạn vẫn có thể dùng Template cập nhật theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP nói trên để chạy dự toán. Sau đó rà những số liệu thay đổi theo các Thông tư nói trên tự nhập vào, lập công thức tính toán (nếu cần), chỉnh sửa (nếu cần) để ưu tiên giải quyết công việc của bạn trước.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Danh mục văn bản và tài liệu Quản lý Chất lượng công trình xây dựng
  • 43.220
  • 1
Danh mục các văn bản về quản lý chất lượng công trình xây dựng cập nhật tới tháng 06/2019 I. Các văn bản quy định sát sườn đến quản lý chất lượng 1. Luật Xây dựng mới số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014 2. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015...
Top Bottom