cho minh xin file dinh muc, don gia xay dung cua tinh Bac Ninh

bac nao co file cho minh xin

  • cac bac gui cho minh nhe

    Votes: 0 0,0%
  • cam on rat nhieu

    Votes: 0 0,0%

  • Tổng số người bình chọn
    0

levanduyhanoi

Thành viên mới
Tham gia
20/3/11
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
chao cac bac !Hien gio minh dang tim file dinh muc, don gia cua tinh Bac Ninh nhung chua duoc. Vi vay nho cac bac cho minh xin file nay(neu co). xin cam on tat ca cac bac!
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top