Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá vật liệu xây dựng năm 2010 của Bộ Xây dựng

Status
Không mở trả lời sau này.

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Bài viết
1.524
Điểm thành tích
63

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Bài viết
1.524
Điểm thành tích
63
Thông báo giá VLXD một số tỉnh thành của Viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng từ 26/04/2010

Thông báo giá VLXD một số tỉnh thành của Viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng từ 26/04/2010
Kích vào đây để tải file ---> Download
nguồn: viện kinh tế xây dựng
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Bài viết
1.516
Điểm thành tích
113
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 25 tháng 05 năm 2010 của Bộ Xây Dựng

Download


Nguồn : kinhte.xaydung.gov.vn
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Bài viết
1.516
Điểm thành tích
113
Giá một số loại VLXD tháng 6-2010

Nguồn : kinhte.xaydung.gov.vn

Download
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Bài viết
1.516
Điểm thành tích
113
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 02 tháng 07 năm 2010

Nguồn : kinhte.gov.vn

Download
 

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Bài viết
1.524
Điểm thành tích
63
Thông báo giá VLXD một số tỉnh thành của Viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng từ 30/07/2010

Thông báo giá VLXD một số tỉnh thành của Viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng từ 30/07/2010
Kích vào đây để tải file ---> Download (34Mb)
nguồn: viện kinh tế xây dựng
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Bài viết
1.516
Điểm thành tích
113
Giá vật liệu, dụng cụ, thiết bị và dịch vụ xây dựng ngày 10/08/2010

Nguồn : kinhte.gov.vn

Xem File đính kèm
 

File đính kèm

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Bài viết
1.516
Điểm thành tích
113
Giá vật liệu, dụng cụ, thiết bị và dịch vụ xây dựng ngày 24/08/2010

Nguồn : kinhte.gov.vn

Download
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Bài viết
1.516
Điểm thành tích
113
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 26 tháng 08 năm 2010

Nguồn : kinhte.gov.vn

Download
 

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Bài viết
1.524
Điểm thành tích
63
Giá vật liệu, dụng cụ và thiết bị xây dựng các loại ( ngày 10/09/2010)

Giá vật liệu, dụng cụ và thiết bị xây dựng các loại ( ngày 10/09/2010)

1. Bộ lưu điện Santak các loại
2. Giá lắp đặt điều hòa
3. Tấm sàn, vách, trần, tấm lợp, cửa
4. Giá van, vòi Minh Hòa sản xuất


Kích vào đây để tải file --> Download

nguồn: Viện KTXD
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Bài viết
1.516
Điểm thành tích
113
Giá vật liệu, dụng cụ và thiết bị điện các loại ( ngày 28/09/2010)

Nguồn : kinhte.gov.vn

Xem file đính kèm
 

File đính kèm

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Bài viết
1.516
Điểm thành tích
113
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 30 tháng 09 năm 2010

Nguồn : kinhte.gov.vn

Download
 

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Bài viết
1.524
Điểm thành tích
63
Giá vật liệu điện và xây dựng các loại (ngày 14/10/2010)

Giá vật liệu điện và xây dựng các loại (ngày 14/10/2010)

1. Dụng cụ đo điện
2. Ống luồn dây điện và phụ kiện
3. Van chống sét
4. Thiết bị điện Vinakip
5. Giá cột điện
6. Vật liệu xây dựng các loại


Kích vào đây để tải file --> Download
nguồn: viện kinh tế xây dựng
 

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Bài viết
1.524
Điểm thành tích
63
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 21 tháng 10 năm 2010

Viện Kinh tế Xây dựng thông báo giá VLXD tại một số Tỉnh, Thành phố ngày 21 tháng 10 năm 2010
Kích vào đây để tải file --> Download
nguồn: viện kinh tế xây dựng
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Bài viết
1.516
Điểm thành tích
113
Giá vật liệu, dụng cụ và thiết bị xây dựng các loại ( ngày 2/11/2010)

Nguồn : kinhte.gov.vn

Xem File đính kèm
 

File đính kèm

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Bài viết
1.516
Điểm thành tích
113
Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2010

Nguồn : kinhte.gov.vn

Download
 

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Bài viết
1.516
Điểm thành tích
113
Giá thiết bị, vật tư viễn thông (ngày 14/12/2010)
Nguồn : kinhte.gov.vn
Toàn văn xem File đính kèm
 

File đính kèm

Status
Không mở trả lời sau này.

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom