Công bố giá VLXD năm 2013 T.P Cần Thơ

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cần Thơ tháng 01 năm 2013 theo công văn số 01/SXD-KTXD ngày 05/01/2013
 

File đính kèm

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Tham gia
9/10/07
Bài viết
621
Điểm thành tích
93
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 2 năm 2013 tỉnh Cần Thơ

Giá VLXD, trang trí nội thất và vật tư thiết bị phòng cháy chữa cháy tháng 02/2013 - Sở Xây dựng Cần Thơ

Số: 02/SXD-KTXD.

Nguồn: BXD.
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2013 tỉnh Cần Thơ

Giá VLXD, trang trí nội thất và vật tư thiết bị phòng cháy chữa cháy tháng 03/2013 và tháng 4/2013 - Sở Xây dựng Cần Thơ.
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 4 năm 2013 tỉnh Cần Thơ

Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cần Thơ tháng 04 năm 2013 theo công văn số 04/SXD-KTXD ngày 05/04/2013

 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 5 năm 2013 tỉnh Cần Thơ

Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cần Thơ tháng 05 năm 2013 theo công văn số 05/SXD-KTXD ngày 05/05/2013

 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2013 tỉnh Cần Thơ

Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cần Thơ tháng 06 năm 2013 theo công văn số 06/SXD-KTXD ngày 05/06/2013


 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2013 tỉnh Cần Thơ

Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cần Thơ tháng 7 năm 2013 theo công văn số 07/SXD-KTXD ngày 05/07/2013

 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2013 tỉnh Cần Thơ

Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cần Thơ tháng 08 năm 2013 theo công văn số 08/SXD-KTXD ngày 05/08/2013

 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cần Thơ tháng 09 năm 2013

Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cần Thơ tháng 09 năm 2013 theo công văn số 09/SXD-KTXD ngày 05/09/2013.

 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cần Thơ tháng 10 năm 2013

Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cần Thơ tháng 10 năm 2013 theo công bố số 10/SXD-KTXD ngày 05 tháng 10 năm 2013.
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 11 năm 2013 tỉnh Cần Thơ

Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cần Thơ tháng 11 năm 2013 theo công bố số 11/SXD-KTXD ngày 05 tháng 11 năm 2013.
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2013 tỉnh Cần Thơ

Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Cần Thơ tháng 12 năm 2013 theo công bố số 12/SXD-KTXD ngày 05 tháng 12 năm 2013.

 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top