Công bố giá VLXD năm 2013 Thừa Thiên Huế

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 2 năm 2013 tỉnh Thừa Thiên Huế

Phụ lục giá vật liệu xây dựng tháng 2/2013 Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo công văn số 386LS/TC-XD ngày 28/2/2013.
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2013 tỉnh Thừa Thiên Huế

Phụ lục giá vật liệu xây dựng tháng 3/2013 Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo công văn số 652LS/TC-XD ngày 01/4/2013.
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 4 năm 2013 tỉnh Thừa Thiên Huế

Phụ lục giá vật liệu xây dựng tháng 4/2013 Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo công văn số 887LS/TC-XD ngày 26/4/2013.
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 5 năm 2013 tỉnh Thừa Thiên Huế

Báo giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2013 - Ban hành kèm theo Công bố số: 1169 LS/TC-XD ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2013 tỉnh Thừa Thiên Huế

Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2013 của tỉnh Thừa thiên Huế.

Nguồn: giaxaydung.vn
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2013 tỉnh Thừa Thiên Huế

Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2013 tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguồn: giaxaydung.vn
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2013 tỉnh Thừa Thiên Huế

Báo giá VLXD và trang trí nội thất tháng 08/2013 tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo công bố số 2167LS/TC-XD ngày 30/08/2013

 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
756
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2013 tỉnh Thừa Thiên Huế

Báo giá VLXD và trang trí nội thất tháng 09/2013 tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo công bố số 2498LS/TC-XD ngày 02/10/2013

 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top