Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá VLXD tỉnh Cà Mau năm 2011

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Báo giá VLXD tháng 4 năm 2011 tỉnh Cà Mau

Báo giá VLXD tháng 4 năm 2011 tỉnh Cà Mau Số 04/LS TC-XD ngày 19/05/2011
nguồn: UBND tỉnh Cà Mau
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Tháng 6

Thông Báo giá VLXD tháng 6 năm 2011 tỉnh Cà Mau Số 06/LS TC-XD ngày 15/07/2011 của Liên Sở Tài Chính Xây Dựng tỉnh Cà Mau (file gốc từ trang web của sở Xây Dựng tỉnh Cà Mau)
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Giá VLXD tháng 7 tỉnh Cà Mau

Công bố giá VLXd tháng 7 năm 2011 tỉnh Cà Mau Số 07/LS TC-XD ngày 23/08/2011 của Liên Sở Xây Dựng Tài Chính tỉnh Cà Mau
nguồn: Website Sở Xây Dựng tỉnh Cà Mau
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2011

Công bố giá VLXd tháng 8 năm 2011 tỉnh Cà Mau Số 08/LS TC-XD ngày 15/09/2011 của Liên Sở Xây Dựng Tài Chính tỉnh Cà Mau
nguồn: Website Sở Xây Dựng tỉnh Cà Mau
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 9

Công bố giá VLXd tháng 8 năm 2011 tỉnh Cà Mau Số 09/LS TC-XD ngày 15/10/2011 của Liên Sở Xây Dựng Tài Chính tỉnh Cà Mau
nguồn: Website Sở Xây Dựng tỉnh Cà Mau​
Chúc các bạn thành công!
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 10 tỉnh Cà Mau

Công bố giá VLXd tháng 10 năm 2011 tỉnh Cà Mau Số 10/LS TC-XD ngày 11/11/2011 của Liên Sở Xây Dựng Tài Chính tỉnh Cà Mau
nguồn: Website Sở Xây Dựng tỉnh Cà Mau​
Chúc các bạn thành công!
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 11

Công bố giá VLXd tháng 11 năm 2011 tỉnh Cà Mau Số 11/LS TC-XD ngày 16/12/2011 của Liên Sở Xây Dựng Tài Chính tỉnh Cà Mau
nguồn: Website Sở Xây Dựng tỉnh Cà Mau
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 12

Công bố giá VLXd tháng 12 năm 2011 tỉnh Cà Mau Số 12/LS TC-XD ngày 15/01/2012 của Liên Sở Xây Dựng Tài Chính tỉnh Cà Mau
nguồn: Website Sở Xây Dựng tỉnh Cà Mau​
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom