Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá VLXD Tỉnh Quảng Ngãi năm 2011

tandoan

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
45
Điểm thành tích
8
Công bố giá VLXD tháng 01 năm 2011 Tỉnh Quảng Ngãi theo công văn số 107/SXD-KHKTTD ngày 22/02/2011 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

lai huy hung

Thành viên mới
Bài viết
4
Điểm thành tích
1
Thông báo giá VLXD quảng ngãi tháng 02/2011 heo công văn số 154/SXD-KHKTTD ngày 11/03/2011 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi
 

File đính kèm

cuteott

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
Bài viết
234
Điểm thành tích
43
Công bố giá VLXD tháng 4/2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Công văn số 428/SXD-KTKHXD&HT ngày 11/05/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 7

Công bố giá VLXD tháng 7/2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Công văn số 708/SXD-KTKHXD&HT ngày 16/08/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.
nguồn: Sở Xây Dựng Quãng Ngãi
 

File đính kèm

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Bài viết
626
Điểm thành tích
93
Giá VLXD tháng 8/2011 - SXD Quảng Ngãi

Số: 801/SXD-KTKHXD&HT

Nguồn BXD.

.
 

File đính kèm

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Bài viết
626
Điểm thành tích
93
Giá VLXD tháng 9/2011 - Sở XD Quảng Ngãi

Số: 910/SXD-KTKHXD&HT

Nguồn: BXD

.
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 11

Công bố giá VLXD tháng 11/2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Công văn số 1138/SXD-KTKHXD&HT ngày 05/12/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.
nguồn: Sở Xây Dựng Quãng Ngãi
 

File đính kèm

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Bài viết
1.516
Điểm thành tích
113
Giá VLXD tháng 12/2011 - Sở XD Quảng Ngãi

Số: 15/SXD-KTKHXD&HT ngày 6/1/2012

Nguồn: moc.gov.vn

Toàn văn xem file đính kèm
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom