Công văn 4768/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 2/7/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập và gửi báo cáo giám s

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
Công văn 4768/BKHĐT-GSTĐĐT ngayf 2/7/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng năm 2012.

Toàn văn xem File đính kèm

Nguồn: Bộ KHĐT
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top