Đề cương và nội dung chi tiết phương pháp luận tư vấn giám sát và quản lý dự án công trình cải tạo sửa chữa

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.583
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Có bạn hỏi về Đề cương và nội dung chi tiết phương pháp luận tư vấn giám sát và quản lý dự án công trình cải tạo sửa chữa. Tôi xin phác thảo ra khung xương như này, các bạn căn cứ vào điều kiện cụ thể dự án của mình để đắp da đắp thịt vào nhé. Rất mong được các đồng nghiệp comment, góp ý bổ sung thêm giúp các bạn đi sau tham khảo:
1f381.png


1. GIỚI THIỆU​


- Mục đích của dự án: Giải thích mục tiêu chính của dự án cải tạo và sửa chữa.

- Phạm vi của dự án: Xác định phạm vi công việc, khu vực cải tạo, và các yếu tố liên quan.

- Các bên liên quan: Liệt kê các bên tham gia dự án, bao gồm chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát, và các bên liên quan khác.

2. QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN​


- Lập kế hoạch dự án: Thiết lập mục tiêu, lịch trình, nguồn lực, và ngân sách.

- Phân tích rủi ro: Đánh giá rủi ro và thiết lập các biện pháp phòng ngừa.

- Giám sát và đánh giá tiến độ: Xây dựng hệ thống theo dõi tiến độ thực tế so với kế hoạch.

3. QUY TRÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG​

- Chuẩn bị giám sát: Xác định các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng, chuẩn bị hồ sơ giám sát.

- Thực hiện giám sát: Theo dõi chất lượng công trình, an toàn lao động, và tuân thủ kỹ thuật trong suốt quá trình thi công.

- Báo cáo định kỳ: Lập báo cáo giám sát định kỳ và báo cáo cuối cùng, đề xuất các biện pháp khắc phục khi cần.

4. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG​

- Kiểm soát chất lượng đầu vào: Kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị trước khi nhập khẩu vào công trường.

- Quản lý chất lượng trong quá trình thi công: Áp dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng trong suốt quá trình thi công.

- Kiểm định và nghiệm thu công trình: Thực hiện các bài kiểm tra và nghiệm thu công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

5. QUẢN LÝ THAY ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN​

- Thủ tục xử lý thay đổi: Phát triển một quy trình chuẩn để xử lý các yêu cầu thay đổi.

- Đánh giá và phê duyệt thay đổi: Đánh giá tác động của các thay đổi đối với dự án và quyết định phê duyệt.

6. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ HỢP ĐỒNG​

- Theo dõi và kiểm soát chi phí: Quản lý và theo dõi chi phí so với ngân sách ban đầu.

- Quản lý hợp đồng: Giám sát các điều khoản hợp đồng, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng.

7. KẾT THÚC DỰ ÁN​


- Hoàn thiện công trình và bàn giao: Thực hiện các thủ tục hoàn thiện và bàn giao công trình cho chủ đầu tư.

- Đánh giá dự án: Tổng kết dự án, đánh giá thành công và rút kinh nghiệm.

8. PHỤ LỤC​


- Tài liệu tham khảo: Danh sách các tài liệu pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật. (vào https://qlda.gxd.vn tìm mục Văn bản quản lý dự án xây dựng)

- Biểu mẫu và mẫu báo cáo: Các biểu mẫu được sử dụng trong dự án.
Vào https://qlda.gxd.vn tìm mục Biểu mẫu: https://qlda.gxd.vn/bieu-mau/quan-ly-du-an.html
Vào https://qlcl.gxd.vn tìm mục Biểu mẫu nữa nhé.

Phương pháp luận nói trên nhằm mục đích cung cấp một khung đề cương để quản lý và giám sát hiệu quả các dự án cải tạo và sửa chữa công trình, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình. Bạn sửa đổi, bổ sung thêm cho phù hợp với công việc của mình nhé.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top