Trả lời vào chủ đề

Câu hỏi chống vào diễn đàn viết linh tinh: Giá Xây Dựng viết tắt gồm mấy ký tự?
Top