Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Giới thiệu nội dung một số Văn bản pháp luật xây dựng mới ban hành.

  • Khởi xướng lestrong
  • Ngày gửi
L

lestrong

Guest
Sáng ngày 24/3/2004, tại buổi Giao ban báo chí do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn - chủ trì, Bộ Xây dựng đã giới thiệu tóm tắt nội dung chính và những điểm mới của 03 văn bản QPPL do Bộ chủ trì soạn thảo và được Chính phủ ban hành.

Read more...
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom