"Great Hanoi"-Clip ý tưởng quy hoạch Hà Nội

  • Khởi xướng quyetxd
  • Ngày gửi
Q

quyetxd

Guest
Clip "Great Hanoi" được giới thiệu sau khi liên danh tư vấn quốc tế PPJ, đơn vị lập quy hoạch, báo cáo Thường trực Chính phủ lần 3 về đồ án quy hoạch Hà Nội.
Với thời lượng 10 phút, clip diễn tả khá sinh động về quy hoạch, định hướng phát triển không gian thủ đô năm 2030, tầm nhìn 2050.

[YOUTUBE]iCw3BCkjSxI[/YOUTUBE]​
 

Top