Trả lời vào chủ đề

Câu hỏi chống vào diễn đàn viết linh tinh: Bàn cờ vua có bao nhiêu ô? (Đáp án là: 64)
Top