Hỏi về thời hạn còn lại của HĐ, giá trị HĐ chưa thanh toán trong mẫu 12: Nguồn lực tài chính hàng tháng cho các HĐ đang thực hiện

tuvn254

Thành viên năng động
Tham gia
11/1/08
Bài viết
58
Điểm thành tích
8
Tuổi
40
Dear các bạn.
M đg làm bảng số 11, 12 về Nguồn lực tài chính hàng tháng cho các HĐ đang thực hiện mà mình chưa hiểu hết các chú giải trong bảng này. Vậy các bạn có thể giải thích cắt nghĩa, và kèm theo ví dụ (hoặc bảng các bạn đã làm) cho dễ hiểu, giúp mình được không (do trước toàn dùng cam kết tín dụng ngân hàng nên không chú ý đến các bảng này)
Đây là các ghi chú trong đó:
(1) Từng nhà thầu hoặc thành viên liên danh phải cung cấp thông tin được nêu dưới đây để tính toán tổng các yêu cầu về nguồn lực tài chính, bằng tổng của:
(i) các cam kết hiện tại của nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) trong tất cả các hợp đồng mà nhà thầu (hoặc từng thành trong viên liên danh) đang thực hiện hoặc sẽ được thực hiện;
(ii) yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xét theo xác định của Chủ đầu tư.
Ngoài ra, nhà thầu cũng phải cung cấp thông tin về bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện hợp đồng đang xét nếu nhà thầu được trao hợp đồng.

(2) Thời hạn còn lại của hợp đồng tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.


(3) Giá trị hợp đồng còn lại chưa được thanh toán tính tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu.

Rất cảm ơn các bạn
 

Top