Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hồ sơ quản lý chất lượng và thanh quyết toán

ks02

Thành viên có triển vọng
Bài viết
7
Điểm thành tích
1
Em xin mọi người danh sach các đầu mục hồ sơ quản lý chất lượng gồm những phần nào?
vidu:
1. Hợp đồng
2. Quyết định thành lập ban chi huy
3. quyết định trúng thầu
4. co-cq
5. biển bản nghiệm thu
6. hoàn công.
.....
Hồ sơ thanh toán mang ra kho bạc gồm.
1. quyết định trúng thầu
2. Hợp đồng.
3. Hồ sơ chất lượng
..........
Nhờ mọi người cho em xin 1 cái list đầy đủ để làm viêc với ah
em cảm ơn
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom