Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hỏi về chi phí giám sát, chi phí lập hồ sơ dự toán đối với dịch vụ công ích đô thị

hanhbql

Thành viên có triển vọng
Bài viết
9
Điểm thành tích
1
Cho tôi hỏi các bạn nhé: Bên tôi đang quản lý dịch vụ công ích đô thị (vệ sinh đô thị, cây xanh đô thị, chiếu sáng đô thị, thoát nước đô thị ...), vừa rồi, bên tôi được giao quản lý, vậy tôi hỏi khi lập hồ sơ dự toán thì chi phí lập hồ sơ tính thế nào và khi giám sát thì tính ra sao (hệ số).
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom