Hướng dẫn làm bài tập lớn Lập dự toán công trình đường - Đại học Giao thông vận tải, đọc bản vẽ công

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.579
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Tài liệu rất hay dành cho các bạn SV Đại học Giao thông vận tải, các bạn tìm hiểu về Bản vẽ, Khối lượng, Lập dự toán đường giao thông, hạ tầng... Bạn kích vào ảnh bìa ở dưới để tải Giáo trình (cần đăng nhập).
MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU
PHẦN 1 – ĐỌC BẢN VẼ, ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ VÀ SAN LẤP MẶT BẰNG
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1. Hồ sơ thiết kế công trình giao thông đường bộ
2. Các loại bản vẽ công trình giao thông trong hồ sơ kỹ thuật
3. Các khái niệm cơ bản trong bản vẽ công trình giao thông đường bộ
II. PHƯƠNG PHÁP ĐỌC BẢN VẼ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG VÀ LẬP DỰ TOÁN
1. Nguyên tắc đo bóc, tính khối lượng
2. Phương pháp tính khối lượng
3. Trình tự cơ bản kiểm soát khối lượng từ hồ sơ thiết kế
4. Xử lý khi khối lượng chưa thể đo bóc chính xác
5. Một số hình ảnh thi công công trình đường
III. CÔNG TRÌNH SAN LẤP MẶT BẰNG
1. Kiểm tra các mốc cao độ hiện trạng
2. Xác định mặt bằng thiết kế san nền
3. Phương pháp tính khối lượng san nền
4. Sử dụng công cụ tính khối lượng san nền

PHẦN 2 – LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG
I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TRÌNH
1. Đặc điểm của tuyến thiết kế
2. Tình hình hiện trạng
3. Giải pháp thiết kế
4. Khối lượng thi công đoạn Km0 - Km1 + 055
II. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG
1. Mỏ và nguồn cung cấp vật liệu
2. Biện pháp thi công
III. CĂN CỨ PHÁP LÝ, CÔNG CỤ LẬP DỰ TOÁN
1. Cơ sở pháp lý lập dự toán
2. Định mức dự toán xây dựng công trình
3. Hồ sơ thiết kế, biện pháp tổ chức thi công
4. Chi phí vật liệu
5. Chi phí tiền lương
6. Chi phí máy thi công
7. Các văn bản, tài liệu có liên quan khác
8. Công cụ làm việc: Phần mềm Dự toán GXD và bộ CSDL tương ứng
IV. THỰC HÀNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰ TOÁN GXD
V. GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1. Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng công trình
2. Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng các hạng mục
3. Bảng dự toán chi phí phần xây dựng
4. Bảng phân tích đơn giá chi tiết
5. Bảng giá trị vật tư các hạng mục
6. Bảng giá nhân công
7. Bảng giá ca máy
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bạn kích vào ảnh sau để tải giáo trình (bạn cần đăng nhập mới tải được):
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top