HDSD Hướng dẫn làm báo cáo với phần mềm GSXD GXD

Thu_Tran_2020

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Tham gia
3/3/20
Bài viết
52
Điểm thành tích
16
Tuổi
30
Nơi ở
Hà Nội
Hướng dẫn làm báo cáo với phần mềm GSXD GXD
Công việc viết báo cáo và tổng hợp báo cáo hàng ngày là khâu mà các Kỹ sư Giám sát xây dựng, Tư vấn giám sát (TVGS) mất thời gian và tốn công sức nhất. Trên cơ sở công nghệ lập trình cho chức năng Lập Nhật ký thi công của phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD (QLCL GXD), các kỹ sư GXD đã kế thừa và phát triên tính năng lập báo cáo giám sát cho kỹ sư TVGS sử dụng.

Đặc biệt với thực tế công việc hiện nay ở nhiều công trình xây dựng, các kỹ sư của Nhà thầu thi công, TVGS, Chủ đầu tư dùng phần mềm QLCL GXD để quản lý công việc và hồ sơ chất lượng công trình, đã tạo ra lượng dữ liệu thông tin công trình. Trên nền tảng dữ liệu, thông tin của các công việc đã làm bằng phần mềm QLCL GXD có thể đọc file vào phần mềm TVGS, xử lý số liệu để ra các báo cáo theo yêu cầu của công tác giám sát chất lượng xây dựng. Điều này tạo mối liên hệ luồng thông tin công việc giữa các phần mềm và giữa đơn vị tham gia dự án với nhau.

Báo cáo của cả Dự án từ những ngày đầu khởi công đến khi kết thúc bàn giao công trình sẽ được tổng hợp vào trong 1 file, để các kỹ sư TVGS nắm được hệ thống các công việc từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, và dễ dàng tra cứu, xem lại công việc thực hiện ngày nào đó của từng nhà thầu trong suốt quá trình thi công, không còn phải làm lẻ tẻ nhiều file như trước khó kiểm tra, tra cứu lại các công việc đã thực hiện.

Để lập báo cáo trong phần mềm GSXD GXD bạn thực hiện như sau :

Khi mở phần mềm, bạn hãy vào sheet Thông tin để điền các thông tin cơ bản về Dự án mình làm, để từ đây sẽ link các thông tin sang báo cáo.

1636077303216.png

Hình 1-1. Sheet Thông tin​

Rồi bắt đầu làm ở Sheet Dữ liệu sẽ là nơi Kỹ sư TVGS cập nhật các công việc thi công của các Nhà thầu, để từ đây, phần mềm sẽ tự động link sang Báo cáo ngày, Báo cáo Tuần, Báo cáo tháng.

Phần mềm hiện tại đang để sẵn 1 số nội dung công việc của Nhà thầu để bạn xem mẫu:

1636077312429.png

Hình 1-2. Sheet Dữ liệu đầu vào​

Bạn chú ý là phần mềm Giám sát xây dựng GXD trên nền tảng Excel, và kế thừa, tích hợp để có thể đọc được file làm từ phần mềm QLCL GXD các công việc Nhà thầu đã thực hiện để tự động cập nhật vào báo cáo, nên các cột đang để nhiều cột giống phần mềm QLCL thì mới đọc vào được, và đang ẩn một số cột đi, vì không cần nhập nhiều dữ liệu để làm hồ sơ như phần mềm QLCL, bạn có thể ẩn hiện thêm cột nào thấy cần thiết hay không để quản lý thao tác làm việc cho phù hợp.


1636077320399.png

Hình 1-3. Ẩn hiện cột​

Khi làm bạn xóa các dòng công việc của nhà thầu phần mềm đang để mẫu rồi bạn click chuột phải chọn chèn dòng và điền số dòng cần chèn để chèn thêm dòng rồi nhập dữ liệu theo dự án mình đang làm:


1636077328521.png

Hình 1-4. Chèn dòng​

Ở cột MÃ CV, bạn gõ “nt” để ra phần dữ liệu Nhà thầu và nhập các công việc thực hiện của Nhà thầu đó để báo cáo.


1636077336140.png

Hình 1-5. Tạo dữ liệu Nhà thầu​

Sau khi ra Nhà thầu rồi thì bạn sửa lại tên nhà thầu đó


1636077343625.png

Hình 1-6. Tên Công ty Nhà thầu​

Nếu công trình có nhiều nhà thầu thì nhập hết các công việc của Nhà thầu này, xong xuống dưới bạn lại gõ “nt” để ra Nhà thầu khác.
Các công việc Nhà thầu thực hiện sẽ nhập bên dưới, và với các công việc cần báo cáo, bạn đánh ký hiệu theo quy định dưới đây để phần mềm đổ dữ liệu sang báo cáo ngày, tuần, tháng.


1636077350749.png

Hình 1-7. Nhập Mã hiệu cho công việc​

Cột Mã CV phải có ký tự để phần mềm nhận diện nội dung công việc ở dòng đó đưa sang Báo cáo. Như ví dụ minh họa ở hướng dẫn này, tôi ký hiệu các công việc thi công ký hiệu là CV, công việc nghiệm thu vật liệu đầu vào ký hiệu là VL; còn bạn có thể dùng ký hiệu bất kỳ đều được, miễn là không được để trống.

Vật liệu nhập về công trường sẽ ký hiệu là VL, bạn gõ VL vào cột Mã CV rồi điền nội dung vật liệu nhập về bên cột Nội dung công việc.

Và điền ngày nhập vật liệu ở cột Nhập kho


1636077360195.png

Hình 1-8. Ngày nhập vật liệu​

Ngày nghiệm thu vật liệu này sẽ điền bên cột Nghiệm thu công việc


1636077369653.png

Hình 1-9. Ngày nghiệm thu​Nếu công việc đó diễn ra trong nhiều ngày thì bạn điền ngày bắt đầu và ngày kết thúc ở cột Tiến độ để Phần mềm đổ dữ liệu các ngày thực hiện việc này ra Báo cáo. Còn nếu chỉ điền ngày nghiệm thu và ngày nhập kho như hướng dẫn ở trên thì phần mềm chỉ đổ ra đúng ngày đó có vật liệu nhập về và nghiệm thu vật liệu đầu vào.


1636077378694.png

Hình 1-10. Tiến độ công việc​

Để lấy mẫu vật liệu nhập về bạn gõ ký hiệu là LMVL ở cột Mã LM, rồi ghi nội dung lấy mẫu ở cột Nội dung công việc. Và điền ngày lấy mẫu ở cột Lấy mẫu thí nghiệm.


1636077401693.png

Hình 1-11. Công việc lấy mẫu​Các công việc thi công, bạn gõ ký hiệu CV ở cột Mã CV và ghi nội dung ở cột Nội dung công việc.

Và điền ngày bắt đầu, ngày kết thúc công việc đó ở cột Tiến độ để báo cáo đổ ra công việc thi công của nhà thầu, điền ngày nghiệm thu công việc đó để báo cáo đổ ra các công việc nghiệm thu trong ngày.


1636077409725.png

Hình 1-12. Công việc thi công​

Công việc thi công mà cần lấy mẫu, ví dụ như lấy mẫu bê tông trong quá trình đổ bê tông thì bạn gõ ký hiệu LMCV ở cột Mã LM và ghi nội dung lấy mẫu ở cột Nội dung công việc.


1636077426626.png

Hình 1-13. Nhập mã cho công việc lấy mẫu​Nhân lực và thiết bị thi công :

Bạn để chuột ở vị trí Nhân lực hoặc Máy móc


1636077436151.png

Hình 1-14. Nhập số liệu Nhân lực và Thiết bị​Rồi click chuột phải để hiện ra bảng chọn số lượng Nhân lực , máy móc


1636077444121.png

Hình 1-15. Số liệu Nhân lực trong hộp thoại Tài nguyên nhân lực​Bạn chọn nhân lực rồi sửa lại số lượng, ấn Thêm vào danh sách áp dụng, rồi ấn áp dụng.

Với máy móc, thiết bị thi công, bạn làm tương tự.

Trên công trường có thể có nhiều Nhà thầu, và tùy theo từng dự án tạo nhiều hay ít nhà thầu thì thao tác làm các nhà thầu khác bạn làm tương tự như trên.

Ngoài các công việc trên thì có các công tác về Hồ sơ, An toàn, Kiến nghị của TVGS với các bên sẽ nhập riêng.

Các công tác về Hồ sơ, An toàn, và Kiến nghị sẽ nhập ở sheet Dữ liệu bổ sung, ý kiến của TVGS về việc này có thể chung với dự án, hoặc ý kiến riêng với từng nhà thầu có thể ghi tổng hợp vào các mục này chứ không vào từng mục riêng của Nhà thầu.

Để nhập các mục này, thì ở trên thanh công cụ chỗ lệnh Tư vẫn giám sát, bạn chạy lệnh Tạo dữ liệu bổ sung


1636077451663.png

Hình 1-16. Lệnh Tạo dữ liệu bổ sung​Sau khi chạy lệnh Tạo dữ liệu bổ sung, sẽ ra bảng các Dữ liệu cần bổ sung theo ngày để bạn ghi tình hình các công việc như Hồ sơ (có thể là nhận, phê duyệt bản vẽ, các công văn, thư công trường với các nhà thầu,…); An toàn (tình hình và các vấn đề về An toàn lao động của các nhà thầu sẽ ghi ở đây) và Kiến nghị của TVGS với Nhà thầu và CĐT.


1636077459557.png

Hình 1-17. Bảng chứa các dữ liệu về An toàn, Hồ sơ, Kiến nghị​Báo cáo ngày:

Sau khi nhập các Dữ liệu cần thiết, sẽ tự động được link sang Báo cáo.

Ở Báo cáo ngày bạn có thể nhập ngày muốn xem báo cáo các nhà thầu, hoặc ấn nút Spin lên xuống để di chuyển giữa các ngày hoặc nhập số (Số ở đây là số ngày tính từ ngày đầu tiên)


1636077467248.png

Hình 1-18. Báo cáo ngày của Tư vấn giám sát​Báo cáo tuần:

Ở báo cáo tuần, bạn có thể di chuyển lại giữa các tuần bằng nút spin hoặc ấn số trực tiếp (Đây là số tuần tính từ tuần đầu tiên khởi công công trình). Và có cách tiện lợi và xem nhanh hơn nếu dự án của bạn kéo dài nhiều ngày, đó là ở phía bên phải bạn gõ tháng mấy rồi gõ tuần thứ mấy trong tháng là phần mềm sẽ tự động chuyển đến tuần đó cho bạn.
1636077475042.png

Hình 1-19. Báo cáo tuần Tư vấn giám sát​


Báo cáo tháng

Ở báo cáo tháng, bạn có thể di chuyển lại giữa các tháng bằng nút spin hoặc ấn số trực tiếp (Đây là số tháng tính từ tháng đầu tiên khởi công công trình)


1636077482740.png

Hình 1-20. Báo cáo tháng Tư vấn giám sát​
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top