Trả lời vào chủ đề

Câu hỏi chống vào diễn đàn viết linh tinh: Giaxaydung.vn có bao nhiêu ký tự (kể cả dấu chấm)?
Top