Trả lời vào chủ đề

Câu hỏi chống vào diễn đàn viết linh tinh: 2 Bàn chân có mấy ngón?
Top