Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Nhờ Anh/Chị trong diễn đàn giúp em hiểu về Cách tính chí phí lập HSĐX chào hàng cạnh tranh theo QĐ 79/QĐ-BXD

Nguyễn Trường Quang

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Thứ nhất: theo QĐ 79/QĐ-BXD "Chi phí lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất xác định bằng 60% chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu thi công xây dựng, mua sắm vật tư, thiết bị và tư vấn xác định theo định mức công bố tại Quyết định này". Vậy trường hợp lập HSYC chào hàng cạnh và đánh giá HSĐX chào hàng cạnh tranh có áp dụng hệ số 60% như trên không?
Thứ hai: Theo QĐ 79/QĐ-BXD "Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 20 trong Quyết định này) nhân với giá gói thầu thi công xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt". Nhưng theo bảng 20 hệ số được nội suy theo "Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) của giá gói thầu được duyệt (tỷ đồng)" . Theo mình hiểu hệ số thì nội suy trên CPXD trong giá gói thầu rồi nhân với giá gói thầu thi công, cách hiểu vậy có đúng không? nếu không thì hiểu như thế nào?
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.772
Điểm thành tích
113
1. Bạn Lập dự toán chi phí chuyên gia theo hướng dẫn tại Phụ lục của Quyết định số 79/QĐ-BXD.

2. Hệ số %: Nội suy theo CPXD trước thuế, Chi phí bằng CPXD trong giá gói thầu (or dự toán gói thầu) trước thuế x định mức tỷ lệ %
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom