Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Những điểm mới của Dự toán GXD 10 sẽ thay đổi cuộc sống và cách làm việc của bạn

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.771
Điểm thành tích
113
Bạn ạ! Cuộc sống, công việc của bạn sẽ thay đổi với các cải tiến mới của Dự toán GXD 10. Bạn hãy liên tưởng dần với các nội dung tôi trình bày trong các bài dưới đây.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ, CÁC THAY ĐỔI CHÍNH, XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP
1. Cơ sở pháp lý


Dự toán GXD 10 có cải thiện nhiều về tốc độ và độ ổn định; đã đáp ứng các quy định và hướng dẫn tại:

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí.
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật số 43 về lựa chọn nhà thầu.
- Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Thông tư của Bộ Xây dựng (thay thế Thông tư số 04/2010/TT-BXD) hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Một số văn bản khác có liên quan.

Dự toán GXD 10 được dự kiến sẽ phát hành vào ngày 10/5/2015. Tuy nhiên, các bạn sẽ cần đợi Thông tư hướng dẫn Nghị định số 32/2015/NĐ-CP thay Thông tư số 04/2010/TT-BXD ra đời.
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.771
Điểm thành tích
113
2. Những điểm chính thay đổi

Dự toán GXD 10 có thuật toán và các bảng tính được thiết kế đáp ứng theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí, Thông tư số 01/2015/TT-BXD xác định giá nhân công...

- Bổ sung và thay đổi chức năng tính toán:

1) Lập Dự toán gói thầu

2) Chi phí xây dựng và Chi phí lắp đặt thiết bị

- Thay đổi cách tính chi phí trực tiếp: T = VL + NC + M đã ảnh hưởng đến bảng tổng hợp chi phí xây dựng, chi phí lắp đặt thiết bị và đơn giá chi tiết đầy đủ.
- Chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt thiết bị giờ không tính chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu, hỗ trợ khả năng tra tên, giá, nguồn gốc xuất xứ mua sắm thiết bị
- Bổ sung thêm chức năng tính giá xây dựng tổng hợp và lập dự toán bằng giá xây dựng tổng hợp.

3) Xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn theo định mức tỷ lệ mới ở giai đoạn Lập Tổng mức đầu tư xây dựng và Lập dự toán xây dựng

4) Xác định chi phí tư vấn
theo phương pháp lập dự toán (theo Nghị đấu thầu số 63/2014/NĐ-CP và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP: hợp đồng trọn gói và lập dự toán gói thầu) ở giai đoạn Lập dự toán gói thầu để thương thảo ký hợp đồng trọn gói.

5) Chi phí khác

- Chi phí khác bao gồm thêm chi phí hạng mục chung (Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công, chi phí trực tiếp khác…)

6) Chi phí dự phòng

- Hoàn thiện hơn: Chỉ cần nhập số năm xây dựng (tiến độ phân bổ vốn và chỉ số giá) bảng tính và công thức tính sẽ tự động thay đổi. Chưa có phần mềm nào làm được điều này giúp bạn. Kích để xem video.
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.771
Điểm thành tích
113
3. Xử lý chuyển tiếp

Dự toán GXD 10 thực hiện chuyển tiếp theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Người dùng Dự toán GXD 9Plus sẽ được cài thêm bản Dự toán GXD 10 bằng chính key đang kích hoạt. Có thể chạy song song 2 bản:

- Các dự án đã và đang triển khai tiếp tục sử dụng Dự toán GXD 9Plus

- Dự toán GXD 10 sử dụng cho các dự án mới: tách chi phí trực tiếp khác, tính chi phí hạng mục chung như Nghị định 32/2015/NĐ-CP, chi phí tư vấn theo phương pháp lập dự toán...

Nếu Dự toán GXD 9Plus đã cài vào thư mục C:\Du toan GXD, thì Dự toán GXD 10 bạn hãy vài vào C:\Du toan GXD10. Nếu bây giờ bạn mới sử dụng Dự toán GXD 10 thì bạn cài vào C:\Du toan GXD.
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.771
Điểm thành tích
113
II. THAY ĐỔI VỀ TEMPLATE (MẪU) DỰ TOÁN

Mẫu được thiết kế mới, bổ sung thêm nhiều sheet để đáp ứng các yêu cầu lập dự toán theo hướng dẫn của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí mới của Bộ Xây dựng. Do đó Dự toán GXD 10 sẽ không chạy các file dự toán cũ.

1. Sheet Ts (thông số)
- Các tác giả tham khảo từ tài liệu dự toán và quản lý dự án nước ngoài và thiết kế lại sheet Ts đẹp, rõ ràng hơn, với các lựa chọn tiện lợi liên quan đến số liệu đầu vào đề lập dự toán như: Loại công trình, Số bước thiết kế, Địa phương để tính tiền lương…
- Thêm các nội dung báo cáo để sau khi lập dự toán xong thì có báo cáo tóm lược các số liệu. Rất tiện cho người quản lý cần số liệu tóm lược, phục vụ họp với các đối tác, báo cáo...
- Tính năng chọn địa phương sẽ tự động chọn mức lương phù hợp để tính toán tiền lương nhân công và tiền lương thợ điều khiển máy theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng về tiền lương. Xem video.

2. Sheet Thuyết minh (TM)
- Được biên tập, trình bày các nội dung thông tin thành chuẩn mực dự toán xây dựng Việt Nam.
- Tạo file lưu tên các văn bản của riêng công trình, dự án để khi cần thì tra. Kinh nghiệm cứ đi tìm các văn bản này qua các đợt lập, thẩm tra, điều chỉnh cũng tốn nhiều thời gian và mệt mỏi.
- Tra cứu tên (chỉ tra tên) các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng (GXD sẽ thường xuyên cập nhật).
- Gõ các lệnh trình bày thuyết minh tương tự như gõ lệnh trong AutoCad.

Mời các bạn xem bài tiếp và bấm Like ủng hộ tác giả nhé (y)
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.771
Điểm thành tích
113
3. Gộp 2 sheet TH chênh lệch và sheet Giá trị vật tư

- Trước đây mọi thao tác của bạn với 2 sheet này đều nhân đôi. Sau khi gộp số lượng thao tác, các lệnh giảm còn 1 nửa. Bạn có thể chuyển đổi giữa 2 sheet dễ dàng.
- Bổ sung thêm cột nguồn dữ liệu phụ trợ cho tính năng tra giá tháng: Khi cần kiểm tra lại hoặc thẩm định/thẩm tra sẽ biết nguồn gốc dữ liệu giá từ đâu.
Cải tiến mạnh mẽ tính năng tra giá vật liệu theo công bố giá, giá thị trường.

4. Sheet Tính giá vật liệu đến hiện trường
Được cải tiến theo hướng dẫn của dự thảo Thông tư thay cho Thông tư số 04/2010/TT-BXD.

5. Sheet tính bảng giá nhân công
- Cách tính và dữ liệu giá nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá nhân công.
- Tự động tính theo địa phương nơi xây dựng công trình đã chọn ở Sheet Ts. Xem video.

6. Các sheet thẩm tra, thẩm định
Phục vụ thẩm tra và các báo cáo sai khác của quá trình thẩm tra/ thẩm định.

7. Sheet Thống kê thép
Được bổ sung thêm cột để tính số liệu đầy đủ hơn, thêm cột số mối nối thép.

8. Sheet Mua sắm thiết bị
Thêm nhiều thông tin để nâng cao khả năng lập dự toán mua sắm thiết bị
Tra cứu tên và giá thiết bị từ cơ sở dữ liệu. Dữ liệu này sau này Giá Xây Dựng sẽ tổ chức nhân lực bổ sung thường xuyên và thu phí để duy trì đội ngũ và hoạt động thu thập, nhập và cung cấp số liệu.

9. Sheet tính chi phí dự phòng
Hỗ trợ tính năng tự động thay đổi cột, công thức tính dự phòng: Ở cuối các bảng tính chi phí dự phòng có thêm ô màu đỏ để tự động nhập số cột mong muốn

10. Một số thay đổi ở các sheet khác
- Thêm sheet tính chi phí Hạng mục chung theo Thông tư mới.
- Thêm 2 bảng tính dự phòng cho gói thầu xây dựng và gói thầu thiết bị theo Thông tư mới trong sheet Dự phòng phí

...Và nhiều thay đổi khác.

Còn tiếp...
 

QuyettoanGXD

Thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán A-B
Bài viết
12
Điểm thành tích
28

songtra

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
37
Điểm thành tích
18
300k là dùng cho 1 năm hay dùng mãi thế pro
 

QuyettoanGXD

Thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán A-B
Bài viết
12
Điểm thành tích
28
300k là dùng cho 1 năm hay dùng mãi thế pro
Một năm thôi chứ bạn. Nếu dùng mãi thì bạn mua xong sản phẩm nó sẽ như vậy mãi. Nhưng sang các năm tiếp theo bạn vẫn cần người ngồi cập nhật dữ liệu định mức đơn giá mới và cải tiến các tính năng mới mà.
 

phamdinhtuan.dc37

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
mua dự toán gxd có được miễn phí lớp học dự toán và hướng dẫn sử dụng phần mềm không vậy.nếu không thì lớp đó bao nhiêu tiền,học ở đâu?thời gian nào?vậy anh chị ,em?
 

tranthilieu

Thành viên có triển vọng
Bài viết
6
Điểm thành tích
1
mua dự toán gxd có được miễn phí lớp học dự toán và hướng dẫn sử dụng phần mềm không vậy.nếu không thì lớp đó bao nhiêu tiền,học ở đâu?thời gian nào?vậy anh chị ,em?
Chào anh!
Hiện tại Giá xây dựng đang có chương trình ưu đãi khi mua khóa cứng phần mềm Dự toán giá 3.000.000 đồng, tích hợp cả dự toán và đấu thầu anh được tặng 1 khóa học dự toán và được hướng dẫn sử dụng cả về chuyên môn cũng như phần mềm.
Ngoài ra, khi đăng ký 1 khóa học tại Giá xây dựng, anh sẽ được tặng 1 phần mềm bản quyền Dự toán GXD khóa mềm trị giá 300.000 đồng, dùng trong vòng 1 năm. Khóa học tổ chức tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Anh có thể liên hệ lại với Công ty để được tư vấn thêm nhé.
Trân trọng!
.
 

ruoitrau2

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
12
Điểm thành tích
3
Tìm khắp cũng không thấy bộ cài đặt đâu. Cứ kêu tính năng mới với giá rẻ, khuyến mại mà không cài được thì làm gì? xem video cho vui thôi à?
 

bomyeu

Thành viên mới
Bài viết
4
Điểm thành tích
1
Phải chờ thông tư hướng dẫn nghị định 32 ra thì Gxd10 mới ra mắt chính thức, mình nghĩ thế. Không biết GXD có để ý không nhỉ. có những lệnh tắt acitt rất hay nhé, vd nhấn f1 vào ô mã hiệu là có thể xem đc vl, nc, m trong đơn giá gốc, các phím tắt khi sử dụng bê tôngtp, mác vữa. Hoặc như cái ô hiển thị khi tra đơn giá, ở GXD ko có 1 box nhỏ nên khi tra cứu không xem được hết dữ liệu nhưng acitt thì có thể xem dữ liệu qua box này khi click vào từng đơn giá. Cái này m thấy hay nên học hỏi.
 

VanToanGXD

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Bài viết
724
Điểm thành tích
93
Phải chờ thông tư hướng dẫn nghị định 32 ra thì Gxd10 mới ra mắt chính thức, mình nghĩ thế. Không biết GXD có để ý không nhỉ. có những lệnh tắt acitt rất hay nhé, vd nhấn f1 vào ô mã hiệu là có thể xem đc vl, nc, m trong đơn giá gốc, các phím tắt khi sử dụng bê tôngtp, mác vữa. Hoặc như cái ô hiển thị khi tra đơn giá, ở GXD ko có 1 box nhỏ nên khi tra cứu không xem được hết dữ liệu nhưng acitt thì có thể xem dữ liệu qua box này khi click vào từng đơn giá. Cái này m thấy hay nên học hỏi.
Chính xác như bạn nói, xin hẹn các quý khách hàng và Anh chị, bạn bè đồng nghiệp khi có Thông tư hướng dẫn NĐ 32 sẽ ra mắt phần mềm Dự toán GXD10.
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình góp ý. Bản Dự toán GXD 10 chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom