Phần Mềm quản lý Hợp Đồng Xây Dựng Hàng Đầu Việt Nam

Software_HopDong

Thành viên mới
Tham gia
18/3/11
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Tuổi
23
SCM.NET 2010 - PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG​


Hà Nội, 2011​I. Giới thiệu chung
SCM.NET 2010: Phần mềm phát triển với cách tiếp cận mới, sử dụng cho tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị xây dựng, các ban quản lý dự án thi công các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, các đơn vị tư nhân thực hiện sản xuất, kinh doanh, các hình thức dịch vụ, … có nhu cầu quản lý các loại hợp đồng, tiến trình thực hiện hợp đồng, thanh quyết toán với các bên đối tác.

Việc ứng dụng SCM.NET 2010 có thể linh hoạt áp dụng tùy theo nhu cầu thực tế của người sử dụng tùy theo mô hình quản lý, các tiêu chuẩn quản lý chất lượng của các đơn vị. SCM.NET 2010 là một phần mềm mở, dễ dàng trong việc mở rộng, thêm các tính năng quản lý và mức độ áp dụng theo nhu cầu của đơn vị.
SCM.NET 2010 là một hệ thống phần mềm thông suốt trong đơn vị, giúp nối liền thông tin các phòng ban, từ Ban Gám đốc, phòng Kế hoạch, phòng Tài vụ Kế toán, … đến các xí nghiệp, các đơn vị thi công, triển khai hợp đồng. Đồng thời, hỗ trợ các cấp lãnh đạo theo dõi, kiểm soát tình hình thực hiện của từng hợp đồng, hoạt động của từng đơn vị thành viên, từ đó đưa ra các quyết định hiệu quả để nâng cao chất lượng thực hiện, giảm thiếu các sự cố, sai sót, thất thoát và thúc đẩy nhanh tiến độ hoạt động của đơn vị mình.
Chính vì vậy, SCM.NET 2010 được đánh giá rất cao trong quá trình ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý tại các đơn vị trong và ngoài ngành Xây Dựng.

II. Chức năng chính của SCM.NET 2010

2.1 Công nghệ phát triển
- Công cụ phát triển: Visual Studio 2010, DevExpress 10.1.6
- Giao diện và Fonts theo chuẩn Unicode
- Cơ sở dữ liệu: Sql server 2005 hoặc cao hơn

2.2 Các chức năng trong chương trình

2.2.1 Chức năng hệ thống
* An toàn dữ liệu của hệ thống:
- SCM.NET 2010 được xây dựng trên mô hình quản lý và chia sẻ dữ liệu trên máy Chủ (Server/Client). Cho phép nhiều bộ phận, phòng ban tại nhiều vị trí khác nhau của đơn vị cùng đồng thời truy cập, khai thác các dữ liệu, phối hợp hoạt động sản xuất kinh doanh. Khả năng này còn giúp Ban lãnh đạo đơn vị theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các hợp đồng và đưa ra các biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời.
- Hệ thống cho phép sao lưu, cập nhật, phục hồi dữ liệu đảm bảo tính an toàn của dữ liệu hệ thống.
* Tính năng Bảo mật của hệ thống:
- Hệ thống với chức năng bảo mật được thiết kế phân cấp chặt chẽ, đến từng đơn vị phòng ban, từng nhân viên ... Cho phép ban quản trị thay đổi cơ chế bảo mật, lựa chọn các nội dung trong chế độ phân quyền một cách linh hoạt.
- SCM.NET 2010 cho phép đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối trong các quá trình quản lý tác nghiệp liên thông giữa nhiều bộ phận như: Ban Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và các nhân viên thực hiện.

2.2.2 Chức năng nghiệp vụ

2.2.2.1 Quản lý các Danh mục dùng chung
1. Danh sách loại đơn vị
2. Danh sách đơn vị
3. Danh sách nhân viên
4. Danh sách chức vụ
5. Danh sách các cấp
6. Danh sách loại hợp đồng
7. Danh sách tình trạng hạng mục
8. Danh sách trạng thái hợp đồng
9. Danh sách đấu thầu
10. Danh sách loại nguồn vốn
11. Danh sách nguồn vốn
12. Danh sách hình thức thanh toán
13. Danh sách văn bản
14. Danh sách biểu thuế
15. Danh sách loại văn bản
16. Danh sách nhóm loại hợp đồng
17. Danh sách quốc gia
18. Danh sách tỉnh/ thành phố
19. Danh sách quận huyện

2.2.2.2 Quản lý nghiệp vụ hợp đồng

Gồm các danh sách
• Danh sách hợp đồng
• Danh sách các giai đoạn thanh toán hợp đồng
• Danh sách điều chính giá hợp đồng
• Danh sách phạt hợp đồng
• Danh sách hồ sơ
• Danh sách văn bản (công văn đến, công văn đi)
• Danh sách hạng mục công việc
• Danh sách giao việc
• Danh sách nhật ký công việc
• Danh sách nghiệm thu công việc
• Danh sách tạm ứng
• Danh sách thanh toán
• Danh sách quyết toán

- SCM.NET 2010 quản lý thông tin theo từng đầu mục hợp đồng, cho phép theo dõi qua người ký đại diện, người chỉ đạo, hay theo giá trị từng hợp đồng, ... Cho phép hiển thị các thông tin chính giữa các bên ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu chính, giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ.
SCM.NET 2010 Cho phép đính kèm các hồ sơ hợp đồng dưới dạng văn bản như Word, Excel, Pdf, bản vẽ thiết kế AutoCad và các tài liệu dạng ảnh quét Scanner. Chức năng này giúp người dùng lưu trữ được hồ sơ, tài liệu lâu dài, thuận tiện trong việc báo cáo, kiểm toán, ...

2.2.2.3 Quản lý các công tác giao khoán nội bộ, các công việc, hạng mục cần thực hiện của hợp đồng.

Lưu trữ và theo dõi thông tin về nhân viên trong từng đơn vị, phòng ban được giao khoán thực hiện hợp đồng. Cho phép xử lý, thống kê các công tác đã thực hiện, đã nghiệm thu, đã thanh quyết toán của các đơn vị cùng thực hiện chung một hợp đồng.

2.2.2.4 Quản lý các Hợp đồng ký kết với Thầu phụ
Theo dõi chi tiết từng hạng mục công tác, giúp người quản lý nắm bắt chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng, các nhà thầu phụ, các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu, ….

2.2.2.5 Quản lý chi tiết tiến trình thực hiện hợp đồng
- SCM.NET 2010 cho phép người dùng theo dõi tiến trình thực hiện hợp đồng, từ khi bắt đầu giao dịch, tới khi ký kết, thực hiện và nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. Với từng giai đoạn khác nhau, SCM.NET 2010 đưa ra các tiêu chí quản lý khác nhau về tất cả các đối tượng mà người dùng quan tâm.

2.2.2.6 Quản lý thanh, quyết toán theo từng đơn vị, hạng mục, giai đoạn thực hiện hợp đồng.
- SCM.NET 2010 cho phép người dùng theo dõi thu chi trong từng giai đoạn thực hiện hợp đồng, quản lý chặt chẽ việc thanh quyết toán giúp cân đối ngân sách một các hợp lý, tránh thất thoát,...
- Quản lý thanh quyết toán theo hai hình thức: các công tác thanh quyết toán hợp đồng đối với các đối tác và thanh quyết toán nội bộ đối với các đơn vị thành viên đã giao khoán.
- Ngoài việc theo dõi, thống kê số lượng thanh quyết toán với đối tác, SCM.NET 2010 còn cho phép giải quyết bài toán cụ thể hơn theo từng hạng mục giao khoán, tới từng đối tượng trực tiếp thực hiện hợp đồng bằng việc quản lý giao khoán nội bộ.

2.2.2.7 Hỗ trợ tìm kiếm thông tin về hợp đồng linh hoạt đa dạng
- SCM.NET 2010 cho phép quản lý thông tin của Khách hàng, thông tin về nhân viên thực hiện. Đồng thời cho phép quản lý thông tin của các đơn vị thành viên, lãnh đạo có trách nhiệm theo dõi hợp đồng, các đối tác và chủ đầu tư, .... Từ đó giúp người dùng có khả năng tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, kết hợp nhiều tiêu chí lựa chọn.
- Phương pháp lọc thông tin theo giai đoạn thực hiện, giai đoạn ký kết hay lọc theo chủ đầu tư,... cũng là một tiện ích của SCM.NET 2010 đem lại cho người dùng.
- Người dùng được phép chọn một hay nhiều điều kiện lọc một lúc để đưa ra Báo cáo chính xác nhất trong việc quản lý của mình.
- Người dùng được phép lựa chọn những giá trị hiển thị trên kết quả lọc thay vì hiển thị tất cả các nội dung trong bản hợp đồng đã lưu.
- Toàn bộ thông tin đã tìm kiếm, cho phép xuất ra nhiều định dạng khác nhau như html, pdf, txt, excel để xử lý theo yêu cầu.
Hệ thống cho phép lọc tìm theo những cách sau: trực tiếp trên mỗi cột của danh sách hoặc/và trực tiếp trên từng ở hàng trên cùng của danh sách, sử dụng cửa số được bố trí mặc định bên phải, sử dụng cửa sổ tìm kiếm của mỗi danh sách được tích hợp sẵn, sử dụng cửa sổ tìm kiếm bên trái của mỗi mô đun báo cáo.

2.2.2.8 Phân tích, thống kê dữ liệu hai chiều
- Tính năng cao cấp này đưa ra một cái nhìn tổng quan xuyên suốt theo từng năm, tháng của giá trị liên quan đến từng nghiệp vụ hợp đồng. Ví dụ giá trị hợp đồng được thống kế như dưới.

2.2.2.9 SCM.NET 2010 có một hệ thống báo cáo đa dạng:
- Các dạng báo cáo, thống kê thường dùng trong các đơn vị như theo thời gian (tháng, quý, năm, ...), theo chủ đầu tư, thanh quyết toán, đơn vị thực hiện, ...
- Dạng báo cáo nhanh: đây là dạng báo cáo linh hoạt, được nhiều người sử dụng như một công cụ lựa chọn thường dùng nhất.
Chức năng này cho phép người sử dụng tìm kiếm, tính toán, xử lý các thông tin cần thiết, tự lựa chọn các tiêu chí cần báo cáo, thay đổi trật tự các tiêu chí khi hiển thị ra màn hình. Cho phép xuất các dữ liệu trong báo cáo ra nhiều định dạng khác nhau như Word hoặc Excel để điều chỉnh báo cáo.
Để đảm bảo tính chính xác, tránh sự chỉnh sửa từ bên ngoài, người dùng có thể xuất báo cáo theo định dạng .pdf
SCM.NET 2010 hỗ trợ các nhà lãnh đạo đánh giá tình hình hoạt động chung của doanh nghiệp bằng các biểu đồ tổng hợp

1. Biểu đồ giao việc hợp đồng
2. Biểu đồ nhật ký công trình
3. Biểu đồ nghiệm thu công trình
4. Biểu đồ tình hình thanh toán

2.2.2.10 SCM.NET 2010 là một hệ thống mở
Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của tất cả các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ hoạt động trên nhiều lĩnh vực Kinh tế, Xây dựng, Dầu khí, Môi trường, Điện lực, …. khác nhau. SCM.NET 2010 được xây dựng là một hệ thống mở, cho phép đơn vị phát triển (lập trình) bổ sung các tính năng mới theo yêu cầu của khách hàng.

THE ENDĐể được tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Gía trị Việt
Địa chỉ: Phòng 801 Số nhà 35 - Đường số 1 - Lê Thái Tông – Cầu Giấy – Hà Nội

Mr Hà

Phó giám đốc Kinh doanh
Mobile: (+84) 0167 5 225 628
E-mail: hann_software@yahoo.com
G-mail: hann198x@gmail.com
Yahoo: hann_software
 
Last edited by a moderator:

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top