Quy hoạch dự án xử lý rác thải thành phố Vũng Tàu (2020-2035)

Nochu

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Tham gia
15/10/20
Bài viết
80
Điểm thành tích
6
Tuổi
19
Nơi ở
Hồ Chí Minh
Chương I: Quy định chung

1.1 Mục đích lập kế hoạch


Để kết nối và hỗ trợ tốt hơn quy hoạch tổng thể về đất đai và không gian ở thành phố Vũng Tàu, tối ưu hóa hơn nữa cấu trúc và bộ phận của các cơ sở xử lý rác thải của thành phố, nâng cao trình độ và chất lượng xây dựng văn minh sinh thái của thành phố, đồng thời đánh giá đầy đủ hiện trạng các cơ sở xử lý rác thải khác nhau của thành phố. Trên cơ sở khảo sát, quy hoạch này được lập phù hợp với các yêu cầu liên quan của "Quy hoạch dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải thành phố Vũng Tàu (2020-2035)" và các yêu cầu khác có liên quan.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh giảm thiểu nguồn và sử dụng tài nguyên rác thải, giảm thiểu tác động đến môi trường của rác thải, tạo nền tảng vững chắc để thành phố từng bước thúc đẩy xây dựng “thành phố không rác thải”.
Quy-trinh-thuc-hien-du-an-dau-tu-xay-dung-va-kinh-doanh-ha-tang-khu-cong-nghiep.png
1.2 Phạm vi lập kế hoạch

Phạm vi của quy hoạch dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải này là khu đất thuộc phạm vi quản lý hành chính của thành phố Vũng Tàu, với tổng diện tích 2.199 km vuông, bao gồm phường: 1, 2, 7, 8 , 12, Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh và bao gồm ba khu chức năng: Khu Thương mại Tự do Vũng Tàu, Khu Phát triển Công nghệ Cao Vũng Tàu, và Khu Thí điểm Hợp tác Kinh tế và Văn hóa.

1.3 Nội dung quy hoạch

Quy hoạch bố trí 6 cơ sở xử lý rác thải: chất thải nguy hại, chất thải y tế, rác thải công nghiệp thông thường, chất thải sinh hoạt, chất thải xây dựng và chất thải bếp.

1.4 Thời kỳ lập kế hoạch
Để kết nối hoàn chỉnh với " Quy hoạch dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải thành phố Vũng Tàu" và dự đoán nhu cầu đất cơ sở cho các cơ sở xử lý rác thải ở thành phố Vũng Tàu trong 15 năm tới, giai đoạn quy hoạch được giới hạn đến 2020-2035.

cong-nghe-nhiet-phan-xu-ly-rac-the-he-moi.jpg
Kỳ kế hoạch được chia thành:

Thời hạn gần: 2020-2025

Trung hạn: 2026-2030

Dài hạn: 2031-2035

1.5 Nguyên tắc lập kế hoạch

1. Nguyên tắc giảm thiểu, sử dụng tài nguyên và vô hại.

2. Nguyên tắc của các biện pháp thích ứng với điều kiện địa phương.

3. Nguyên tắc nâng cao hợp lý, vừa phải.

4. Hoạt động thị trường, xúc tiến của chính phủ.

Xem tiếp >>
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top