Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Quyết định 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải v/v tổ chức thực hiện chức năng,

Trung Sơn 1981

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Bài viết
380
Điểm thành tích
93
Quyết định 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải v/v tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 653/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công, phân cấp, ủy quyền trong quản lý, thực hiện chức năng Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO và BT do Bộ Giao thông vận tải quản lý./.
 

File đính kèm

DutoanGXD

SmartSoftware
Bài viết
858
Điểm thành tích
93
Bổ sung File PDF: Quyết định 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải v/v tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý.
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom