Sự khác nhau giữa đấu thầu hạn chế và đấu thầu rộng rãi

truongtro88

Thành viên mới
Tham gia
28/5/13
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Tuổi
36
Moi người cho tôi xin hỏi: "Theo luật đấu thầu mới, đấu thầu hạn chế có phải đăng báo đấu hay không? Đấu thầu hạn chế và rộng rãi khác nhau như thế nào?"
Tôi mới tham gia thầu lần đầu, mọi người giúp đỡ với!
 

VanToanGXD

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Tham gia
29/10/10
Bài viết
710
Điểm thành tích
93
Moi người cho tôi xin hỏi: "Theo luật đấu thầu mới, đấu thầu hạn chế có phải đăng báo đấu hay không? Đấu thầu hạn chế và rộng rãi khác nhau như thế nào?"
Tôi mới tham gia thầu lần đầu, mọi người giúp đỡ với!
Sự khác nhau cơ bản giữa đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế là số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu không hạn chế và hạn chế.
Đấu thầu hạn chế vẫn phải đăng báo đấu thầu tuy nhiên chỉ cần đăng các thông tin sau (Khoản 2 Điều 22, 33 NĐ 63)
b) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;
c) Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;
d) Danh sách ngắn;
đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
(không cần đăng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư)
 

Top