Sổ tay kết cấu thép - Steel Handbook

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.554
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Steel Handbook
ISBN: 0070087822
Title: Structural Steel Designer’s Handbook, 3rd edition, 1999-11
Author: Roger L Brockenbrough, Frederick S. Merritt
Publisher: McGraw-Hill Professional
Publication Date: 1999-11-11
Number Of Pages: 1208

Section 1. Properties of Structural Steels and Effects of Steelmaking and Fabrication
Roger L. Brockenbrough, P.E.
(PDF 299 kb) http://www.box.net/public/pp7smbb2v0

Section 2. Fabrication and Erection
Thomas Schflaly
(PDF 214 kb) http://www.box.net/public/a973×4d6hb

Section 3. General Structural Theory
Ronald D. Ziemian, Ph.D.
(PDF 893 kb) http://www.box.net/public/idtm28m93p

Section 4. Analysis of Special Structures
Louis F. Geschwindner, P.E.
(PDF 429 kb) http://www.box.net/public/0618aa8hsb

Section 5. Connections
William A. Thornton, P.E., and T. Kane, P.E.
(PDF 769 kb) http://www.box.net/public/sm84r7c3oh

Section 6. Building Design Criteria
R. A. LaBoube, P.E.
(PDF 844 kb) http://www.box.net/shared/29ysl1l0p9

Section 7. Design of Building Members
Ali A. K. Haris, P.E.
(PDF 230 kb) http://www.box.net/shared/e4fllp7seu

Section 8. Floor and Roof Systems
Daniel A. Cuoco, P.E.
(PDF 580 kb) http://www.box.net/public/nfgl0gfyg2

Section 9. Lateral-Force Design
Charles W. Roeder, P.E.
(PDF 392 kb) http://www.box.net/public/5ouxfi63f1

Section 10. Cold-Formed Steel Design
R. L. Brockenbrough, P.E.
(PDF 320 kb) http://www.box.net/public/q61tvny2ju

Section 11. Design Criteria for Bridges

Part 1. Application of Criteria for Cost-Effective Highway Bridge Design
Robert L. Nickerson, P.E., and Dennis Mertz, P.E.
(PDF 426 kb) http://www.box.net/shared/683jaqpx2b

Part 2. Railroad Bridge Design
Harry B. Cundiff, P.E.
(PDF 190 kb) http://www.box.net/public/y4xmkucf0q

Section 12. Beam and Girder Bridges
Alfred Hedefine, P.E.,John Swindlehurst, P.E., and Mahir Sen, P.E.
(PDF 1,126 kb) http://www.box.net/public/31r7kt9bg1

Section 13. Truss Bridges
John M. Kulicki, P.E., Joseph E. Prickett, P.E.,and David H. LeRoy, P.E.
(PDF 379 kb) http://www.box.net/shared/yn8ktrbenc

Section 14. Arch Bridges
Arthur W Hedgren, Jr., P.E.
(PDF 1,138 kb) http://www.box.net/shared/v4hsy185tk

Section 15. Cable-Suspended Bridges
Walter Podolny, Jr., P.E.
(PDF 1,224 kb) http://www.box.net/public/2tysegzxa0
===================================================================================
**peraturan beton dari SNI 2002**
http://wiryanto.wordpress.com/2007/01/31/sharing-knowledge/
===================================================================================
SNI 03-1729-2002 ya.
http://wiryanto.wordpress.com/2006/12/03/aisc-2005-gratis
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top